Στρεμματικός φόρος στους αγρούς

Στρεμματικός φόρος στους αγρούς

Στην τσιμπίδα της εφορίας για πρώτη φορά τα αγροτεμάχια.

Στην τσιμπίδα της εφορίας πέφτουν, για πρώτη φορά, τα αγροτεμάχια. Με τη θεσμοθέτηση του ενιαίου φόρου ακινήτων, για πρώτη φορά, επιβάλλεται «στρεμματικός»φόρος για καλλιεργούμενες εκτάσεις, αγρούς, βοσκοτόπια και λοιπές εκτός σχεδίου εκτάσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, οι επιβαρύνσεις για τα αγροτεμάχια θα είναι περιορισμένου εύρους, αλλά θα αυξάνονται για εκτάσεις σε τουριστικές-παραθαλάσσιες περιοχές ή αγροτεμάχια με κατοικία.

Ειδικότερα, για τα αγροτεμάχια και τις λοιπές εκτάσεις γης που βρίσκονται εκτός σχεδίου, θα εφαρμόζεται ένας βασικός συντελεστής φορολογίας (ΒΣΦ), ο οποίος ορίζεται σε 0,0015 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ή 1,5 ευρώ το στρέμμα.

Διαβάστε περισσότερα στα parapolitika.gr