Στροφή της Airbnb στα επαγγελματικά ταξίδια

Στροφή της Airbnb στα επαγγελματικά ταξίδια

Οι ανανεωμένη της εργαλειοθήκη αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση και τα έσοδά που προέρχονται από τη συνεργασία της με άλλες επιχειρήσεις.

Η Airbnb θέλει πραγματικά να αυξήσει τα κέρδη που προέρχονται από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της για τα ταξίδια των στελεχών τους. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να ανανεώσει τα εργαλεία που προσφέρει στις εταιρείες γύρω από τα επαγγελματικά ταξίδια και να κάνει ευκολότερη για αυτές την ενοικίαση ακινήτων σε όλο τον κόσμο.

Η Airbnb ξεκίνησε να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες και να προσφέρει καταλύματα για τα στελέχη τους που χρειάζεται να ταξιδέψουν σε κάποια διαφορετική πόλη από το προηγούμενο καλοκαίρι. Έκτοτε, πάνω από 250 επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της Airbnb, μεταξύ των οποίων μπορεί να συναντήσετε την Google, τη SoundCloud και τη Twilio.

Με τις νέες δυνατότητες και εργαλεία που ανακοίνωσε η Airbnb, οι υπεύθυνοι των εταιρειών μπορούν να κρατούν καλύτερα στατιστικά και αποδείξεις για τις κρατήσεις και τις χρεώσεις των εργαζομένων τους που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της. Η νέα σουίτα εργαλείων προσφέρει τη δυνατότητα στις εταιρείες να παρακολουθούν τα δρομολόγια των εργαζομένων τους, να συλλέγουν όλα τα οικονομικά δεδομένα που χρειάζονται αλλά και να επιλέγουν μεταξύ μιας ανανεωμένης λίστας με ειδικά επιλεγμένες περιπτώσεις από την ίδια την Airbnb.

Η ενίσχυση της παρουσίας της Airbnb  στον τομέα των επαγγελματικών ταξιδιών μπορεί να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη στα ήδη εντυπωσιακά της οικονομικά της αποτελέσματα. Η αξία της εταιρείας, άλλωστε, εκτιμάται ήδη στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ οι αναλυτές  περιμένουν να καταφέρει να συγκεντρώσει ετήσια κέρδη αξίας 900 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2015. Οι εταιρείες, σε αντίθεση με τους ιδιώτες, πραγματοποιούν επαγγελματικά ταξίδια με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. Και όπως έγινε αντιληπτό από την περίπτωση της Uber, οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι πολύ πρόθυμες να αναζητήσουν και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές υπηρεσίες που θα μειώσουν το κόστος των μετακινήσεων και των ταξιδιών

Η Airbnb πάντως θα πρέπει να παλέψει γερά για να καταφέρει να πείσει τα υψηλόβαθμα στελέχη να προτιμήσουν τις υπηρεσίες της από την επιλογή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου. Αλλά όπως σημειώνει το Bloomberg, η εταιρεία ευελπιστεί πως μπορεί να γίνει δημοφιλής για τα μεγάλης διάρκειας επαγγελματικά ταξίδια ή γιαπεριορισμένες επισκέψεις σε μέρη εκτός του κυρίου τόπου συνάντησης.