Surety Bond: Ένα προϊόν που δίνει λύσεις στο πρόβλημα της χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις

Ο Νίκος Κατσιμπέρης εξηγεί τη σημασία του broker και της ασφάλισης εγγυήσεων για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Στα χρόνια της κρίσης οι ελληνικές επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με δύο βασικές προκλήσεις, η διαχείριση των οποίων ήταν κομβικής σημασίας για τη βιωσιμότητά τους. Η έλλειψη χρηματοδότησης από μέρους των τραπεζών, που έβαζε φρένο στην υλοποίηση αναπτυξιακών πλάνων, αλλά και τα «φέσια» από αφερέγγυους συνεργάτες, καθιστούσαν την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης … άθλο.

Σταδιακά στο προσκήνιο ήρθε, ως εναλλακτική, η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety bonds), η οποία δίνει τη δυνατότητα στις Επιχειρήσεις να προβούν στην έκδοση Εγγυητικών Επιστολών μέσω του Προγράμματος Ασφάλισης. Εγγυάται δηλαδή την εκπλήρωση μιας ποικιλίας υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες Εμπορικών Επιχειρήσεων. Σχεδόν οποιαδήποτε πώληση, υπηρεσία ή συμφωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της έκδοσης Συμβολαίου Ασφάλισης Εγγύησης.

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων είναι στην πραγματικότητα μια τριμερής συμφωνία με την οποία το πρώτο μέρος (Εγγυητής) δεσμεύεται απέναντι στο δεύτερο μέρος (Δικαιούχο) να καλύψει την απώλεια που ενδέχεται να προκύψει από αδυναμία του τρίτου μέρους (Λήπτης Ασφάλισης) να εκτελέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της μεταξύ τους σύμβασης.

Από τον Μάιο του 2018 άλλαξε ο νόμος 4412 / 2016 και ισχύει ότι πλέον οι ασφαλιστικές εγγυήσεις μπορούν να εκδίδονται, εκτός από τις τράπεζες, και από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers A.E., μία ανεξάρτητη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων, που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1935, ήταν από τις εταιρείες που μεσολάβησαν στην αλλαγή της υφιστάμενης νομοθεσίας σπάζοντας το μονοπώλιο των τραπεζών το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ρίξουν τις προμήθειες, προς όφελος του Έλληνα επιχειρηματία.

Όπως τονίζει στο fortunegreece.com ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της NAK Katsiberis, Νίκος Κατσιμπέρης, σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία αλλά και σε ολόκληρη την Αμερική η πίτα της έκδοσης εγγυητικών επιστολών μοιράζεται ισομερώς μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και των τραπεζών, ακολουθώντας ένα μοντέλο λειτουργίας που φαίνεται να αποδίδει.

«Η Ελλάδα θεωρείται παρθένα αγορά. Τα surety bonds υπήρχαν ως προϊόν στη χώρα μας πριν από 15 χρόνια αλλά δεν προχώρησαν λόγω της κακής χρήσης τους. Δυστυχώς ο Έλληνας πριν από την κρίση δεν καταλάβαινε γιατί έπρεπε να είναι ασφαλισμένος. Δεν διέθετε Ασφαλιστική Συνείδηση. Όμως από το ξέσπασμα της κρίσης και μετά τα δεδομένα άλλαξαν κυρίως στο κομμάτι των πιστωτικών κινδύνων και γενικότερα των επισφαλειών» λέει χαρακτηριστικά.

ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της NAK Katsiberis, Νίκος Κατσιμπέρης.

Η ΝΑΚ Katsiberis μέσα σε οχτώ δεκαετίες, διαμόρφωσε ένα πελατολόγιο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ασφαλίσεις πιστώσεων και εγγυήσεων μεγάλων τεχνικών έργων αξίας άνω των €2 δις και έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την INTERAMERICAN, την 1η σε μέγεθος ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία που ανήκει στον ολλανδικών συμφερόντων Όμιλο ACHMEA, φέρνοντας στην αγορά το προϊόν Surety Bonds.

Ως μεσίτης ασφαλίσεων στηρίζει την ανάπτυξη της σε τρεις πυλώνες: στην ασφάλιση πιστώσεων, την ασφάλιση εγγυήσεων και την ασφάλιση στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών, ενώ στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της περιλαμβάνεται η ασφάλιση ακίνητης περιουσίας καθώς και το cyber security.

«Βλέπαμε από πολύ νωρίς αυτό που θα ερχόταν στην ασφάλιση πιστώσεων, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τις προεκτάσεις της κρίσης. Χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέταμε και στο γεγονός ότι «χτίσαμε» εγκαίρως τη θέση μας στην αγορά, έχουμε καταφέρει να είμαστε σήμερα ο μεγαλύτερος broker στην ασφάλιση πιστώσεων στην Ελλάδα με πελάτες μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες» τονίζει ο κ. Κατσιμπέρης.

Προσθέτει πως ασχολούμενος με το risk management για λογαριασμό τρίτων εταιρειών φροντίζει, ώστε οι πελάτες του να βρουν τα ασφαλιστικά προϊόντα που ταιριάζουν στις δικές τους ανάγκες και είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα τους, δίνοντας τους προστιθέμενη αξία.

Παραδέχεται πως ο Έλληνας επιχειρηματίας άρχισε να αντιλαμβάνεται τη σημασία του broker όταν κλήθηκε να κάνει αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου σε πολλούς από τους πελάτες  με τους οποίους συναλλασσόταν με εξάμηνες επιταγές και βρέθηκε ξαφνικά εκτεθειμένος.

«Όταν τους μιλούσαμε για το συγκεκριμένο προϊόν αρχικά είχανε περιέργεια αλλά και μία επιφύλαξη για το τι ακριβώς είναι. Το προϊόν τοποθετήθηκε στην αγορά τον Ιανουάριο του 2017 και μέχρι σήμερα, ως εταιρεία, έχουμε δεχτεί αιτήματα για πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση. Οι τράπεζες έχουν δώσει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περί τα 10 δισεκατομμύρια € σε εγγυητικές».

Παραδέχεται πως μολονότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλού κινδύνου, αν ο χρήστης το διαχειριστεί σωστά μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση της συναλλακτικής εμπειρίας και της διεξαγωγής του εμπορίου. Έχει ουσιαστικά μία νέα εναλλακτική γραμμή χρηματοδότησης στα χέρια του, η οποία του επιτρέπει να σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις με ασφάλεια.

Υπενθυμίζει πως ακόμα και σήμερα καταγράφεται τεράστια αδυναμία από μέρους των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν ακόμη και τις μεγάλες, υγιείς επιχειρήσεις, λόγω έλλειψης κεφαλαίων. Μάλιστα μέσα στην κρίση όσες εταιρείες συναλλάσσονταν με αγορές του εξωτερικού, όταν πήγαιναν να εισάγουν πρώτες ύλες δεν τους δεχόταν τις εγγυητικές από ελληνικές τράπεζες θεωρώντας το συγκεκριμένο προϊόν junk.

Γιατί surety bond;

Σύμφωνα με τον κ. Κατσιμπέτη, το συγκεκριμένο χαρτί αξιολογείται ως «A plus» έναντι εκείνων των τραπεζών, που ανήκουν στην κατηγορία junk. Δεν δουλεύει με τη λογική του cash collateral και έχει διαφορετικό τρόπο τιμολόγησης.

«Οι τράπεζες χρεώνουν με αδιαίρετο τρίμηνο. Αυτό σημαίνει ότι εάν εγώ, για παράδειγμα, χρειάζομαι μία εγγυητική 40 ημερών για τη συμμετοχή μου σε έναν διαγωνισμό η τράπεζα με υποχρεώνει να πληρώσω ολόκληρο το τρίμηνο ενώ το surety bond χρεώνει αναλογικά, για τις 40 μέρες δηλαδή που χρειάζομαι».

Ο ίδιος τονίζει πως στην παγκόσμια αγορά πολλά πράγματα στην συναλλακτική αλυσίδα θα πάψουν να γίνονται από τις τράπεζες και θα περάσουν στα χέρια ασφαλιστικών εταιρειών διότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν  κρίση ρευστότητας και θέματα φερεγγυότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικό-οικονομικές εξελίξεις σε Κίνα και Αμερική, εκτιμά ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης θα συνεχίσει να νοσεί. Άλλωστε στο α’ τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε αύξηση 10% στα insolvencies στην κεντρική Ευρώπη αλλά και άνοδος της συχνότητας με την οποία εμφανίζουν ζημιές.

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, λέει πως, βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, πως τα δύσκολα έχουν περάσει, όμως, η χρηματοδότηση θα συνεχίσει να δίνεται υπό όρους.

«Οι καλές ελληνικές εταιρείες θα συνεχίσουν να γίνονται καλύτερες δείχνοντας τον δρόμο προς τις υπόλοιπες. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας και παιδείας όταν ο Έλληνας επιχειρηματίας συναλλάσσεται. Παράλληλα, παρατηρείται ότι αντιμετωπίζει μεγαλύτερη δυσκολία στο να κάνει το επόμενο βήμα και να πάρει το ρίσκο συγκριτικά με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες».

Άνοδος 30% στον τζίρο και διεύρυνση μεριδίων αγοράς

Η Nak Katsiberis βρίσκεται στο top ten, σε επίπεδο κερδοφορίας, των ασφαλιστικών εταιρειών, διαθέτει στο πελατολόγιο της πάνω από 100 μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και γνωστές πολυεθνικές. Απασχολεί 10 άτομα ενώ παράλληλα με την Interamerican συνεργάζεται και με άλλες ασφαλιστικές εταιρίες όπως η Ergo, η Generali και η AIG.

Το business plan εστιάζει σε συνέχιση της οργανικής ανάπτυξης μέσω των surety bonds που έχουν δώσει σημαντική ώθηση, σε αύξηση των μεριδίων αγοράς καθώς και σε διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου. Η εκτίμηση του κ. Κατσιμπέρη είναι πως η τρέχουσα χρονιά θα κλείσει με άνοδο της τάξης του 30% στον τζίρο.