Τα δέκα χρόνια παρουσίας της στην αγορά της Ρουμανίας γιόρτασε η Eurolife ERB

Τα δέκα χρόνια παρουσίας της στην αγορά της Ρουμανίας γιόρτασε η Eurolife ERB
Financial report, digital tablet and pen on office table; two business people shaking hands in the background Photo:

Η εταιρεία κατέχει την 3η θέση στις ασφάλειες ζωής στη Ρουμανία για το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Ο ασφαλιστικός όμιλος Εurolife ERB στο πλαίσιο συνεχούς και δυναμικής του ανάπτυξης τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό γιόρτασε πρόσφατα τα 10 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ασφαλιστική αγορά της Ρουμανίας μέσω των θυγατρικών της Eurolife ERB Asigurari de Viata SA και Eurolife ERB Asiguarari Generale SA (Eurolife ERB Ρουμανίας).

Η Eurolife ERB Ρουμανίας ξεκίνησε τη λειτουργία της ως μια εταιρεία ειδικευμένη στα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συνολική ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς στη γειτονική χώρα, κατέχοντας πλέον την 3η θέση στις ασφάλειες ζωής στο πρώτο εξαμηνο του 2017.

Η εταιρεία καταγράφει σταθερή αύξηση του ακαθάριστου εγγεγραμμένου ασφαλίστρου της το οποίο έφτασε τα 64 εκατομμύρια RON το 2016 και διαθέτει ένα διευρυμένο ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο. Κατά τη διάρκεια των 10 ετών λειτουργίας της η Eurolife ERB Ρουμανίας έχει δημιουργήσει και συνεχίζει να δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις αξιοποίησης κεφαλαίου με μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα για το πελατολόγιο της, οι οποίες προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες των ασφαλιζόμενων, σε πλήρη εναρμόνιση με τη σταθερότητα και αξιοπιστία που προσφέρει συνολικά ο Όμιλος Eurolife ERB.

Με αφορμή τον εορτασμό των 10 ετών, ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου,Πρόεδρος κα Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Eurolife ERB δήλωσε: «Στηρίζουμε πλήρως τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και εξέλιξης της Eurolife ERB Ρουμανίας και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην εμπειρία και τις δυνατότητες της Διοικητικής Ομάδας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ενίσχυση της θέσης μας στη συγκεκριμένη αγορά, ενώ στρατηγική κατεύθυνσή μας παραμένει η εξασφάλιση ενός ευρέος φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες των πελατών μας».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Eurolife ERB Ρουμανίας, κα. Anita Nitulescu, τόνισε: «Γιορτάζουμε 10 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στη Ρουμανία ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες μας, της αφοσίωσης των εργαζομένων μας και της συνολικής μας προσπάθειας. Σήμερα αποτελούμε μια από τις πιο σημαντικές εταιρείες bancassurance στη Ρουμανία. Η συμμετοχή του Ομίλου Fairfax στον Όμιλο Eurolife ERB μας προσφέρει περαιτέρω προοπτικές για ανάπτυξη τόσο μεσοπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Η επιχειρηματική μας στρατηγική βασίζεται στη μετεξέλιξή μας σε μια πολυκαναλική εταιρεία με την προσθήκη νέων καναλιών διανομής – μεσίτες, online πωλήσεις – παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη σε επίπεδο bancassurance. Σκοπός μας είναι να δημιουργούμε νέα προϊόντα προσαρμοσμένα στις εξελισσόμενες ανάγκες της Ρουμανικής αγοράς, ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε και στην εσωτερική μας ανάπτυξη, με έμφαση σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογική υποδομή, με στόχο πάντα την κορυφή».