Με μόνο υποψήφιο την κοινοπραξία Mohegan-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά το καζίνο στο Ελληνικό

Η αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έλαβε την οριστική απόφαση με την οποία τέθηκε εκτός η αμερικανική Hard Rock, λόγω των προβλημάτων που είχε η προσφορά της ως προς τα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Με μόνο έναν υποψήφιο, την κοινοπραξία Mohegan-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί ο διαγωνισμός για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό.

Η αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έλαβε την οριστική απόφαση με την οποία τέθηκε εκτός η αμερικανική Hard Rock, λόγω των προβλημάτων που είχε η προσφορά της ως προς τα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Ως αποτέλεσμα, έμεινε τελικά ως μόνος διεκδικητής το σχήμα της αμερικανικής Mohegan με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο φάκελος του οποίου κρίθηκε από την ΕΕΕΠ ομόφωνα ως πλήρης.

Η ΕΕΕΠ θα συνεδριάσει τυπικά άλλη μια φορά, προκειμένου να ελεγχθεί – εγκριθεί το καθαρογραμμένο πρακτικό της χθεσινής απόφασής της, το οποίο θα κοινοποιηθεί και στους δύο συμμετέχοντες του διαγωνισμού.

Στη συνέχεια, η Hard Rock θα έχει προθεσμία δέκα ημερών για να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Από την πλευρά της Hard Rock θεωρείται βέβαιη η προσφυγή στην ΑΕΠΠ, όπως και η πρόθεσή της να ασκήσει και ασφαλιστικά μέτρα, με σκοπό να «παγώσει» ο διαγωνισμός και να μην προχωρήσει η ΕΕΕΠ στη δεύτερη φάση μόνο με το σχήμα της Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η απόφαση της ΑΕΠΠ αναμένεται να εκδοθεί εντός διμήνου, ενώ εάν και πάλι δεν «δικαιωθεί» η Hard Rock, έχει διαμηνύσει πως θα προσφύγει στον Αρειο Πάγο. Σε μια τέτοια περίπτωση, νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν πως δεν θα μπορούν να ασκηθούν νέα ασφαλιστικά μέτρα «παγώματος» του διαγωνισμού και η ΕΕΕΠ θα μπορέσει να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την εκχώρηση άδειας καζίνου στο Ελληνικό είναι βασικό προαπαιτούμενο για τη μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ από το ΤΑΙΠΕΔ στη Lamda Development, ώστε να ξεκινήσει η μεγάλη επένδυση των 8 δισ. ευρώ στην έκταση των 6.200 στρεμμάτων στην περιοχή του παλαιού αεροδρομίου.