Τα πέντε ζητήματα που θέτει ο ΣΕΒ για το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης

Τα πέντε ζητήματα που θέτει ο ΣΕΒ για το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, μιλάει στην γενική συνέλευση του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, Τρίτη 18 Ιουνίου 2019. ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΠΕ ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Όπως σημειώνει ο Σύνδεσμος, το μεγάλο ζήτημα της φορολογικής μεταρρύθμισης και των δημοσιονομικών χρειάζονται αποσαφήνιση.

Θετικά αποτιμά ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης, ωστόσο, σε δήλωσή του, προσθέτει: «Η νέα κυβέρνηση, όπως και όλοι μας, θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος. Αναμένουμε την αναλυτικότερη παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδιασμού και του νομοθετικού έργου, προκειμένου να αποσαφηνισθούν περαιτέρω πολλά κρίσιμα θέματα, αλλά προπάντων αναμένουμε την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση».

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ αναφέρει ως θετικά στοιχεία την ετοιμότητα διακυβέρνησης, το κυβερνητικό σχήμα που συνθέτει τολμηρά -όπως σημειώνει- την πολιτική εμπειρία με την τεχνοκρατική γνώση, τη σαφήνεια των προγραμματικών δηλώσεων και στην εστίαση στο αποτέλεσμα. «Αυτά, σε συνδυασμό με την ισχυρή μεταρρυθμιστική διάθεση, την ισόρροπη έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική μέριμνα, καθώς και με την υιοθέτηση ορθού και συναινετικού λόγου, σηματοδοτούν μία σαφή κατεύθυνση προόδου. Η κατεύθυνση αυτή ελπίζουμε να οδηγήσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας στις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις και συνεργασίες, για το καλό της οικονομίας, των εργαζομένων και της κοινωνίας», τονίζει.

Ο κ. Φέσσας υποστηρίζει ότι «η συμμετοχή της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην κάλυψη του μεγάλου επενδυτικού κενού της τελευταίας δεκαετίας προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική, λειτουργώντας καταλυτικά και στην προσέλκυση ξένων επενδυτών». Επισημαίνει, δε, την ανάγκη «η νέα εποχή της επιχειρηματικότητας να χαρακτηρίζεται από αυξημένη υπευθυνότητα με απόλυτη προσήλωση στην κανονιστική συμμόρφωση, τη χρηστή διακυβέρνηση, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, αλλά και τη δίκαιη κατανομή του παραγομένου αποτελέσματος μεταξύ των μετόχων, του κράτους, των εργαζομένων και της κοινωνίας, αφήνοντας πίσω στρεβλές ιδεολογικές αντιλήψεις, αλλά και κακές επιχειρηματικές πρακτικές».

Σε έκθεση αναφορικά με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης ο ΣΕΒ ζητά, εξάλλου, να αποσαφηνισθούν τα εξής πέντε ζητήματα:

– Πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί η ταυτόχρονη μείωση των φορολογικών ελαφρύνσεων και η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

– Αν υπάρχουν δυνατότητες μεγαλύτερης και ταχύτερης μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και το εισόδημα των ανθρώπων της μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

– Πώς θα εγκαθιδρυθεί το συντομότερο δυνατόν κράτος δικαίου σε όλο το φάσμα της ζωής στη χώρα.

– Πώς θα διασφαλισθεί η σταθερότητα του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και θα απαλειφθούν όλοι οι παράγοντες που τραυματίζουν την ελκυστικότητα της χώρας.

– Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι στην πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος και ποιο είναι το σχέδιο για την αντιμετώπισή τους.