Τα top picks της Euroxx στις ελληνικές τράπεζες- Ποιες είναι οι τιμές στόχοι

Τα top picks της Euroxx στις ελληνικές τράπεζες- Ποιες είναι οι τιμές στόχοι
Αυξημένες τιμές στόχοι και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, από την χρηματιστηριακή. Δύσκολοι, αλλά επιτεύξιμοι οι στόχοι για τα NPEs εκτιμά. Ποιοι είναι οι θετικοί καταλύτες για τον κλάδο.

Σε αύξηση των τιμών στόχων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προχωρά με νέα έκθεσή της η Euroxx Securities, ενώ διατηρεί για όλες τη σύσταση «overweight», με κορυφαίες επιλογές της την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank.

Για την Alpha Bank, η νέα τιμή-στόχος είναι τα 2,30 ευρώ ανά μετοχή, από 2 ευρώ προηγουμένως, για την Eurobank τα 1,30 ευρώ από 1,10 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα τα 3,80 ευρώ από 3 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς τα 3,60 ευρώ από 3,30 ευρώ προηγουμένως.

Στην έκθεσή της η Euroxx Securities αναφέρει πως βλέπει πολυάριθμους θετικούς καταλύτες για τις ελληνικές τράπεζες, κυρίως το θετικό μακροοικονομικό/πολιτικό περιβάλλον, τις προσδοκίες για συστημική λύση για τη μείωση των NPEs, τη βελτίωση στον κλάδο των ακινήτων που δίνει ώθηση στην τιμολόγηση των εγγυήσεων, τη συνεχιζόμενη μείωση στα κόστη, την ανάκαμψη στην δημιουργία προμηθειών, τις προσδοκίες για υψηλότερη ρευστότητα μετά την πλήρη κατάργηση των capital controls καθώς και τη στήριξη των αποτιμήσεων από τις χαμηλότερες αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για σημαντικά βελτιωμένο προφίλ ρευστότητας και ισχυρές κεφαλαιακές θέσεις στις ελληνικές τράπεζες.  Όπως επισημαίνει, αντικατοπτρίζοντας τις εισροές καταθέσεων, την απομόχλευση και τις αυξημένες συναλλαγές repo, η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα κινείται σταθερά μειούμενη, έχοντας μειωθεί κατά 100 δις. ευρώ από τα τέλη του 2015 σε μόλις 7,5 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2019.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 σταθεροποιήθηκε στο 15,8% το β’ τρίμηνο του 2019, υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 14,3, ωστόσο το ποσοστό του αναβαλλόμενου φόρου, που παραμένει υψηλό, υπονομεύει την ποιότητα του κεφαλαίου.

Για τη συνέχεια, η Euroxx Securities δεν αναμένει οι ελληνικές τράπεζες να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου. Ως προς τους στόχους για τα «κόκκινα» δάνεια, η χρηματιστηριακή σημειώνει πως οι λειτουργικοί στόχοι είναι δύσκολοι, αλλά επιτεύξιμοι. Οι τράπεζες έχουν δεσμευτεί στον SSM να μειώσουν  σταδιακά το απόθεμα των NPEs/NPLs τους κατά περισσότερο από 63% το 2021. Η Euroxx θεωρεί πως οι στόχοι αυτοί είναι δύσκολοι αλλά μπορούν να επιτευχθούν, και θα διευκολυνθούν από το σχέδιο «Ηρακλής» σε συνδυασμό με τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την εμπειρία των τραπεζών στην εσωτερική διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Η Euroxx Securities προχωρά με την έκθεσή της σε μικρές προσαρμογές στις προηγούμενες εκτιμήσεις της για το διάστημα 2019-2021 ώστε να συνυπολογίζονται οι τάσεις των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου του 2019, οι τελευταίες εξελίξεις (νέα επιχειρησιακά σχέδια, εκδόσεις Tier II, πωλήσεις NPEs) και το guidance των διοικήσεων των τραπεζών.

Έτσι, αυξάνει τις συνολικές προβλέψεις για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη κατά 17% για το 2019 κυρίως λόγω των υψηλότερων κερδών των ελληνικών ομολόγων, ενώ μειώνει τις εκτιμήσεις του 2020-2021 κατά 6-13% κυρίως λόγω των χαμηλότερων προσδοκιών για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, αλλά και τις υψηλότερες προβλέψεις για τη μείωση των NPEs.

Τα καθαρά κέρδη των τραπεζών προβλέπεται πως θα αυξηθούν στα 714 εκατ. ευρώ το 2019 (από 609 εκατ. που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη), στα 855 εκατ. ευρώ το 2020 (από 905 εκατ. ευρώ προηγουμένως) και στα 1,033 δισ. ευρώ το 2021 (από 1,181 δισ. ευρώ προηγουμένως).