Τα ξενοδοχεία Hyatt βάζουν τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης

Τα ξενοδοχεία Hyatt βάζουν τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης

Η απόφαση αυτή προστίθεται σε άλλες πρωτοβουλίες της αλυσίδας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα ξενοδοχεία Hyatt σε όλο τον κόσμο θα περιορίσουν τα πλαστικά καλαμάκια μιας χρήσης από τη 1η Σεπτεμβρίου 2018, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες μόνο εάν ζητηθούν και αντί αυτών θα προσφέρονται εναλλακτικά καλαμάκια φιλικά στο περιβάλλον.

Η απόφαση αυτή προστίθεται σε άλλες πρωτοβουλίες της αλυσίδας για την προστασία του περιβάλλοντος, στις οποίες περιλαμβάνεται ο περιορισμός των απορριμάτων, η υπεύθυνη χρήση πόρων και η μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας.

Από το λανσάρισμα του Περιβαλλοντικού Οράματος Αειφορίας που λάνσαρε το 2014 με ορίζοντα το 2020, η αλυσίδα έχει λάβει σημαντικά βήματα προς την επίτευξη τέτοιων στόχων, έχοντας κριτήρια αειφορίας στις αγορές και ενθαρρύνοντας τους παρόχους να εφαρμόζουν αειφόρες πρακτικές.

Σχεδόν το 100% των παρόχων και διανομέων της Hyatt διαθέτουν πολιτικές αειφορίας.

Η αλυσίδα ξεπέρασε τους στόχους της για μείωση των εκπομπών αερίων ανά τετραγωνικό μέτρο κατά 25% σε όλες τις περιοχές σε σύγκριση με το 2006.

Πηγή: tornosnews.gr