Τέλος εποχής για την Περσεύς- Εκτός ΧΑ η μετοχή

Τέλος εποχής για την Περσεύς- Εκτός ΧΑ η μετοχή
Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του ΧΑ από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου.

Σε συνέχεια της από 31 Αυγούστου 2020 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του, από την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020.