ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Εκ νέου στη διαβάθμιση «Α» η αξιολόγηση από ICAP

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή.

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανακοίνωσε ότι η επαναξιολόγηση της  πιστοληπτικής της ικανότητας από την εταιρεία ICAP Group A.E. την κατέταξε εκ νέου στη διαβάθμιση Α.

Η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

Εξάλλου, με ξεχωριστή της ανακοίνωση, η «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων» ανακοίνωσε, βάσει των συμβατικών της υποχρεώσεων που απορρέουν από το από 22.10.2019 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ύψους 150 εκατ. ευρώ, ότι η επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εγγυήτριας εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε.», από την εταιρεία ICAP Group A.E. την κατέταξε εκ νέου στη διαβάθμιση Α.