Θέλετε περισσότερους πελάτες; Χαμηλώστε τις αμοιβές του CEO σας

Θέλετε περισσότερους πελάτες; Χαμηλώστε τις αμοιβές του CEO σας

Ο μισθός του διευθύνοντος συμβούλου σας μπορεί να πλήττει την εταιρεία σας.

της Ελεανόρ Μπλόξχαμ

Η ανισότητα στις αμοιβές έχει σημασία για τους καταναλωτές και, αν τους δοθεί η δυνατότητα επιλογής, θα αγοράσουν από εταιρείες με χαμηλότερο λόγο αμοιβών διευθύνοντος συμβούλου-προς-εργαζομένων.

Αυτό τουλάχιστον δείχνει μια νέα μελέτη από τους ερευνητές στο Harvard Business School Μπάβια Μόχαν, Μάικλ Νόρτον και Ροχίτ Ντεσπαντέ. Σύμφωνα με την έρευνα, η ανισότητα έχει σημασία για τους καταναλωτές και, αν τους δοθεί η δυνατότητα επιλογής, θα αγοράσουν από εταιρείες με χαμηλότερο λόγο αμοιβών διευθύνοντος συμβούλου-προς-εργαζομένων, και είναι και πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο για το προνόμιο.

Οι αριθμοί είναι σημαντικοί. Οι εταιρείες που πληρώνουν τους CEO τους πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τον μέσο όρο των εργαζομένων τους «πρέπει να προσφέρουν μια έκπτωση της τάξης του 50% για να προκαλέσουν μια θετική εντύπωση στους καταναλωτές σε σχέση με μια εταιρεία που χρεώνει την πλήρη τιμή αλλά διαθέτει ένα χαμηλότερο λόγο αμοιβών διευθύνοντος συμβούλου-προς-εργαζομένων», σύμφωνα με τη μελέτη.

Για να καταλήξουν τα διοικητικά συμβούλια στο σωστό ποσό που πρέπει να πληρώσουν τους CEO τους, πρέπει να κατανοήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις των επιπέδων αμοιβής του διευθύνοντος συμβούλου. Αυτή η έρευνα καταδεικνύει ότι δεν είναι αρκετό για τα διοικητικά συμβούλια να καταλάβουν πώς οι υψηλές αμοιβές θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τη λήψη αποφάσεων του CEO. Ούτε είναι αρκετό να καταλάβουν πώς οι υψηλές αμοιβές του CEO επιδρούν στην παραγωγικότητα των εργαζομένων. Δεδομένου ότι οι αποφάσεις ενός διοικητικού συμβουλίου σε σχέση με την αμοιβή του διευθύνοντος συμβούλου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συμπεριφορά του αγοραστή, τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να αναλύουν τις επιπτώσεις της απόφασής τους και στα εταιρικά κέρδη.

Συμπερασματικά, οι συγκρίσεις των αμοιβών διευθύνοντος συμβούλου-προς-εργαζομένων μπορεί να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην υγεία μιας επιχείρησης. Οι ερευνητές του Χάρβαρντ συστήνουν στις εταιρείες με χαμηλούς λόγους αμοιβών «να αποκαλύπτουν αυτές τις πληροφορίες εκουσίως, ως μέσο για την παγίωση μιας ευνοϊκής εταιρικής εικόνας στα μάτια των καταναλωτών».