Θετικά τα αποτελέσματα για την Centric Συμμετοχών στο εννεάμηνο

Καθαρά κέρδη 2,14 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος που είχε σημαντική αύξηση στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών.

Στο ποσό των 760,18 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Centric Συμμετοχών ΑΕ στο εννεάμηνο του 2014 έναντι 441,17 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013 καταγράφοντας αύξηση 72,3%.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 11,07 εκατ. ευρώ από 8,51 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2013 αυξημένα κατά 30,1%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,81 εκατ. ευρώ από 3,17 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 20,4%.

Τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής λειτουργίας διαμορφώθηκαν θετικά κατά 619.000 συνεισφέροντας στη κερδοφορία του ομίλου. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν στα 4,13 εκατ. ευρώ έναντι 3,24 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013 αυξημένα κατά 27,4%. Στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΑΕΤΑΜ) για το εννεάμηνο το 2014 τα κέρδη ανήλθαν στα 2,14 εκατ. ευρώ από 2,05 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013 αυξημένα κατά 4,2%.