Θετική για τις ελληνικές τράπεζες η Moody’s – «Σήμα» για αναβαθμίσεις προσεχώς

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο αμερικανικός οίκος αναμένει ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης μετά την πανδημία

Εντυπωσιακά θετική είναι σε πρόσφατο ριπόρτ της για τις ελληνικές τράπεζες η Moody’s, δίνοντας ταυτόχρονα σήμα για αναβαθμίσεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Όπως σημειώνει ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης, η βελτίωση της απόδοσης και της φερεγγυότητας σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιο των δανείων των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, δηλαδή της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς, της Eurobank και της Alpha Bank, αναμένεται να φέρει νέες, θετικές αξιολογήσεις.

Έπειτα από μια δεκαετή, σχεδόν, περίοδο κρίσης, που έπληξε την κερδοφορία των τραπεζών, οι προοπτικές για ισχυρή οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να ενισχύσουν την κερδοφορία τους τους επόμενους μήνες ενώ παράλληλα θα υποστηρίξουν την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν προβεί σε μαζικές τιτλοποιήσεις ή πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) για να εξισορροπήσουν τους ισολογισμούς τους, περιορίζοντας δραστικά τα επισφαλή δάνεια κατά περισσότερο από 70%.

Όπως σημειώνει ο αμερικανικός οίκος, οι ελληνικές τράπεζες μείωσαν τα επισφαλή δάνειά τους κατά τα δύο τρίτα, επωφελούμενες από το κρατικό πρόγραμμα «Ηρακλής», το οποίο προσφέρει εγγυήσεις για τιτλοποιήσεις υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. 

Σύμφωνα με τη Moody’s, μέσω παρόμοιων ενέργειων, θα επιτευχθεί περαιτέρω μείωση των NPE, με αναδιαρθρώσεις και ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων. Τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας κρίνονται επαρκή.

Επισημαίνεται πως οι τράπεζες στην Ελλάδα «πέρασαν» τα stress test της ΕΚΤ τον Ιούλιο του 2021 – αν και για τις ελληνικές τράπεζες μεγάλοι όγκοι αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC) στους ισολογισμούς τους υπονομεύουν την ποιότητα της κεφαλαιακής τους βάσης.

Σύμφωνα με τη Moody’s, έχουν αφήσει πίσω τους τις συσσωρευμένες καθαρές ζημίες, ενώ παράλληλα η υποχώρηση των NPEs έχουν βοηθήσει στον περιορισμό της μεταβλητότητας και των διακυμάνσεων σε ό,τι αφορά την κερδοφορία.

Η μείωση του κόστους συνέβαλε επίσης σε καλύτερες χρηματοοικονομικές επιδόσεις και εύλογα οι περισσότερες τράπεζες ανέφεραν καθαρά κέρδη τα τελευταία τρίμηνα. Στην Ελλάδα, είναι πιο κερδοφόρες σε αυτό το στάδιο λόγω της προσφοράς νέων δανείων και των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων. 

Ο αμερικανικός οίκος αναμένει ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης μετά την πανδημία ενώ σίγουρα η Ελλάδα και θα επωφεληθεί από τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης.