Θετικό πρόσημο από διεθνείς αναλυτές για τα αποτελέσματα της Πειραιώς

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πώς κρίνουν τα αποτελέσματα της Τράπεζας JP Morgan, Goldman Sachs και Mediobanca.

Με θετικά σχόλια υποδέχθηκαν τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς οι διεθνείς οίκοι.

Η Goldman Sachs τονίζει τα ισχυρά έσοδα από προμήθειες και στέκεται στην ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας και στο γεγονός ότι δεν δεν περιμένει αύξηση των NPEs μέχρι το τέλος της αναστολής πληρωμής δόσεων, ενώ παράλληλα προχωρούν ρυθμίσεις.

Ακόμη αναφέρει ότι η Τράπεζα έχει δάνεια 4,8 δισ. ευρώ σε αναστολές πληρωμών και αυτό το ποσό αντιστοιχεί στο 15% του χαρτοφυλακίου. Από το 1 δισ. ευρώ δανείων που ξεκίνησε να πληρώνει εκ νέου το 80% κατέβαλε κανονικά τα χρήματα. Επίσης επισημαίνει ότι οι τιτλοποιήσεις προχωρούν και αναμένεται να έχουν αντίκτυπο 200 μονάδες βάσης στα κεφάλαια, ενώ τα έσοδα στηρίζονται από το μικρότερο κόστος χρηματοδότησης της τράπεζας.

H JP Morgan από την πλευρά της δίνει τιμή στόχο τα 2 ευρώ για τη μετοχή (τρέχουσα στο 1,29 ευρώ), στέκεται ιδιαίτερα στο ότι το cost of risk βρίσκεταιστα 142 εκατ. ευρώ (151 μονάδες βάσης) και αυτό το ποσό είναι ουσιαστικά χαμηλότερο σε τριμηνιαία βάση.

Το αποδίδει στην απουσία περαιτέρω σημαντικών προβλέψεων για τις συνέπειες της Covid-19, μετά τις εμπροσθοβαρείς προβλέψεις 324 εκατ. ευρώ που έλαβε στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.

Η Mediobanca δίνει τιμή στόχο για τον τίτλο το 1,6 ευρώ και η σύσταση είναι ουδέτερη. Σημειώνει ότι τα αποτελέσματα ήταν άνω των προβλέψεων και ότι οι τάσεις για την τράπεζα είναι θετικές. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 (phased in) βελτιώθηκε το β’ τρίμηνο κατά εννέα μονάδες βάσης.

Βλέπουμε τα αποτελέσματα θετικά, σημειώνουν οι αναλυτές ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ότι η ορατότητα σε ότι αφορά την μακροοικονομική εικόνα παραμένει χαμηλή, όπως και αυτή που αφορά την κερδοφορία και τα κεφάλαια.