Θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία ιδρύει η ΔΕΗ

Θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία ιδρύει η ΔΕΗ

Υπογράφει σύμβασης κοινοπραξίας με την εταιρία Alpiq Central Europe Ltd - PPC Bulgaria το όνομα της εταιρείας. 

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης κοινοπραξίας με την εταιρία Alpiq Central Europe Ltd. για την ίδρυση θυγατρικής εμπορικής εταιρίας στη Βουλγαρία, με την επωνυμία PPC Bulgaria (PPC BG) . Τα ποσοστά συμμετοχής διαμορφώνονται ως εξής: ΔΕΗ Α.Ε. 85%, Alpiq Central Europe Ltd 15%.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, όπως επισημαίνει σε σχετική της ανακοίνωση η Επιχείρηση, ο Όμιλος ΔΕΗ επιδιώκει τη διείσδυσή του σε γειτονικές Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε), τη διεύρυνση της δραστηριοποίησής του στο διασυνοριακό εμπόριο Η/Ε και μέσω άλλων συνόρων εκτός των ελληνικών καθώς και την επίτευξη συνεργειών σε θέματα τεχνογνωσίας όσον αφορά τη διενέργεια συναλλαγών σε πολλαπλές Αγορές Η/Ε, δρώντας από κοινού με μια καταξιωμένη εταιρεία με παρουσία σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και με σημαντική εμπειρία στο διασυνοριακό εμπόριο Η/Ε.