Τι απαντά η Creta Farms στον Κώστα Δομαζάκη

Τι απαντά η Creta Farms στον Κώστα Δομαζάκη
Με ανακοίνωσή της η Creta Farms διευκρινίζει, ότι δεν υφίσταται καμία υποχρέωσή της προς τον μέτοχό της, Κ. Δομαζάκη.

Η εταιρεία Creta Farms γνωστοποίησε σήμερα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την τελική έκθεση από τον διενεργηθέντα έλεγχο από την PWC.

Σημειώνεται ότι από τις 2/4/2019 ο Κ. Δομαζάκης είχε προβάλει αξιώσεις κατά της εταιρείας Creta Farms ύψους 11,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αφορούσαν ταμειακές διευκολύνσεις από τον ίδιο προς την εταιρεία για το χρονικό διάστημα 2005- 2006.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Creta farms, από την έκθεση προκύπτουν τα ακόλουθα:

– Εντοπίστηκε η ροή του χρήματος επί του συνόλου του ποσού των 11,6 εκατ. ευρώ.

– Από τις χρηματοοικονομικές αυτές ροές δεν επιβεβαιώθηκε καμιά υποχρέωση της Εταιρείας προς τον Κ. Δομαζάκη.

– Αντιθέτως, επιβεβαιώθηκαν οι προβληματισμοί και ενστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Κ. Δομαζάκη για τις μετά 13 χρόνια απαιτήσεις του από την εταιρεία ύψους 11,6 εκατ. ευρώ.

– Αποδείχθηκε ότι 3 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των δήθεν απαιτήσεων του, αφορά προσωπικό του δάνειο, στο οποίο φυσικά, ουδόλως εμπλέκεται η Creta Farms.

– Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή της προβολής των φερόμενων μέχρι σήμερα απαιτήσεων του Κ. Δομαζάκη έπραξε τα δέοντα, ώστε να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και να προασπίσει τη φήμη της, με τον πλέον αξιόπιστο και εμπεριστατωμένο τρόπο.