Τι αποκαλύπτει η προσέγγιση «σοκ και δέους» της Fed λόγω κορωνοϊού

Τι αποκαλύπτει η προσέγγιση «σοκ και δέους» της Fed λόγω κορωνοϊού
Photo: pixabay.com
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε εκτάκτως τα επιτόκια για να αποφύγει μια κρίση εμπιστοσύνης.

Το πρωί της Τρίτης, η Federal Reserve εξέπληξε τις αγορές με μια έκτακτη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης. Η κίνηση της Fed, όπως επισημαίνουν οι οικονομολόγοι της Pimco, είναι πιθανότατα η πρώτη σε μια σειρά συγχρονισμένων ενεργειών από την ομάδα του G-7 με στόχο την υποστήριξη των ανεπτυγμένων οικονομιών της αγοράς, καθώς ο κορωνοϊός συνεχίζει να εξαπλώνεται εκτός της Κίνας.

Η κίνηση της Fed έρχεται μια μέρα μετά από μια συνάντηση των χωρών του G-7 στην οποία οι υπουργοί οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών συζήτησαν τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας του COVID-19. Ακόμα κι αν υπάρξει μια συντονισμένη παγκόσμια προσέγγιση τόσο από τις ανεπτυγμένες, όσο κι από τις αναδυόμενες αγορές, εάν η οικονομία παραμείνει ευάλωτη η Fed ενδέχεται να αναλάβει επιπρόσθετη δράση στο εγγύς μέλλον.

Η προσέγγιση «σοκ και δέους» της Fed, σύμφωνα με την ανάλυση της Pimco, είχε σαφώς ως στόχο τον περιορισμό της διόρθωσης της αγοράς μετοχών και τη σταθεροποίηση των ευρύτερων οικονομικών συνθηκών. Οι μειώσεις των επιτοκίων δεν μπορούν να σταματήσουν την εξάπλωση του ιού, ούτε και είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την αντιμετώπιση των διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού. Ωστόσο, μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος, όπου οι χρηματοοικονομικές συνθήκες θα μετριάσουν το οικονομικό σοκ αντί να το επιδεινώσουν.

Πρώτα απ’ όλα, η Fed θέλει να αποφύγει μια κρίση εμπιστοσύνης που θα διαταράξει τις δημόσιες πιστωτικές αγορές και θα αποδιοργανώσει τον τραπεζικό δανεισμό. Χωρίς δράσεις της Fed για την άμβλυνση του πανικού στην αγορά, η πίστη θα μπορούσε να γίνει πιο «σφιχτή» την ίδια στιγμή που οι ασθενέστερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ταμειακών ροών που συνδέονται με τις παγκόσμιες διαταραχές στον τομέα της μεταποίησης και του εμπορίου ή με εγχώριες διαταραχές στους κλάδους των ταξιδιών και των υπηρεσιών. Τα ταξίδια και ο τουρισμός αποτελούν περίπου το 3% της αμερικανικής οικονομίας, ενώ οι μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν συλλογικά πάνω από το 30% του ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Ένα ξέσπασμα του ιού στις ΗΠΑ που θα διατάρασσε τη δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές θα μπορούσε να συμπιέσει την ανάπτυξη. Και μεγάλα κομμάτια της εταιρικής ιδιωτικής πιστωτικής αγοράς είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε μια γενική επιδείνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Η ιδιωτική πίστη, η μοχλευμένη δανειοδότηση και οι αγορές υψηλών αποδόσεων διατηρούν μεγάλες συγκεντρώσεις χρέους σε τομείς που είναι εξαιρετικά κυκλικοί. Επιπλέον, οι τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των τυχερών παιχνιδιών, της φιλοξενίας και των αεροπορικών εταιρειών φαίνονται ευάλωτοι σε μια μεγαλύτερη εξάπλωση της νόσου στις ΗΠΑ, η οποία θα περιορίσει τα ταξίδια και τον τουρισμό.

Η ιστορία διδάσκει ότι οι επιδημίες τείνουν να έχουν προσωρινές επιπτώσεις στις οικονομίες και τις αγορές. Παρόλα αυτά, οι φαινομενικά προσωρινές διαταραχές των εσόδων, αν παραταθούν, μπορούν να οδηγήσουν σε πτωχεύσεις, αύξηση της ανεργίας και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία προτού υπάρξει τελική ανάκαμψη. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της απασχόλησης των ΗΠΑ, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις σφιχτότερες πιστωτικές συνθήκες και τη βραδύτερη ανάπτυξη.

Με αυτό κατά νου, η αντίδραση των χρηματιστηριακών και πιστωτικών αγορών στην ανακοίνωση της Fed είναι ανησυχητική. Μετά από μια αρχικά θετική αντίδραση, η αμερικανική αγορά μετοχών κινήθηκε πτωτικά και τα πιστωτικά spread διευρύνθηκαν. Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά τη μείωση των επιτοκίων, ο επικεφαλής της Fed Jerome Powell σημείωσε ότι η κεντρική τράπεζα είναι ικανοποιημένη από τον τρέχοντα προσανατολισμό της νομισματικής πολιτικής.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη πτώση των αγορών μετοχών υποδηλώνει ότι η Fed ίσως χρειαστεί να κάνει περισσότερα και πολύ άμεσα για τη σταθεροποίηση των οικονομικών συνθηκών. Εν τέλει, ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετες ενέργειες στήριξης των τραπεζών και εξασφάλισης επαρκούς ρευστότητας στον τραπεζικό τομέα