Τι φοβίζει περισσότερο τους Έλληνες επιχειρηματίες;

Τι φοβίζει περισσότερο τους Έλληνες επιχειρηματίες;
Photo: pixabay.com
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο διάστημα του α΄ τριμήνου και το πρώτο διάστημα του β΄ τριμήνου του 2024 προέκυψε διόγκωση στο 10% των επιχειρήσεων που αναμένουν επισφαλείς συναλλαγές κατά το επόμενο δωδεκάμηνο.

Μπορεί οι ξένοι οίκοι να «ψηφίζουν» Ελλάδα, η χώρα να καταγράφει ανάπτυξη, η ανεργία να μειώνεται και να δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης, εν τούτοις υπάρχει μια ανοικτή πληγή στην οικονομία που αντί να κλείσει διευρύνεται. Ο λόγος για τις συναλλακτικές συμπεριφορές στη χώρα που επιδεινώνονται μέρα με την ημέρα. Το Βαρόμετρο της Atradius διαπιστώνει επιδείνωση του συναλλακτικού κλίματος στην Ελλάδα.

Από σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο διάστημα του α΄ τριμήνου και το πρώτο διάστημα του β΄ τριμήνου του 2024 προέκυψε διόγκωση στο 10% των επιχειρήσεων που αναμένουν επισφαλείς συναλλαγές κατά το επόμενο δωδεκάμηνο, με το 62% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι προβλέπει αύξηση και του αριθμού των αφερέγγυων πελατών. Επίσης, αυξημένο στο 49%, από 35% το 2023, ήταν το ποσοστό των επιχειρήσεων που εκτιμά ότι οι πληρωμές των τιμολογίων θα είναι εκπρόθεσμες.

Σημειώνεται ότι, στην Ελλάδα το 56% των πωλήσεων B2B πραγματοποιούνται με πίστωση, ποσοστό το οποίο δείχνει να μην έχει μεταβληθεί σε σχέση με το επίπεδο του προηγούμενου έτους.

Σε ό,τι αφορά την ανησυχία των Ελλήνων επιχειρηματιών για τους μελλοντικούς κινδύνους που απειλούν την ομαλότητα και την ηρεμία των αγορών, από το βαρόμετρο της Atradius αναδείχθηκαν ως βασικότεροι η ανάγκη θωράκισης της κυβερνοασφάλειας, η προστασία από την κλιματική κρίση, οι διαταραχές στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ο έντονος ανταγωνισμός και το γεωπολιτικό ρίσκο.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά την εξέλιξη στην καθυστέρηση πληρωμών, το 41% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι πληρωμές των τιμολογίων θα γίνουν εμπρόθεσμα, από 63% που ήταν το 2023. Το 49% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι πληρωμές των τιμολογίων θα είναι εκπρόθεσμες, από 35% που ήταν το 2023. Ενώ το 10% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι θα υπάρξουν επισφαλείς συναλλαγές το 2024, από 2% που ήταν το 2023.

Σχετικά με την εικόνα πληρωμών το τελευταίο δωδεκάμηνο, το 28% των επιχειρήσεων διαπίστωσε ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών επιμηκύνθηκαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Το 20% των επιχειρήσεων στο ίδιο διάστημα είδε τις πληρωμές να καταβάλλονται ταχύτερα. Ενώ το 52% δεν διαπίστωσε καμιά αλλαγή στις συναλλακτικές σχέσεις με το πελατειακό κοινό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σε ό,τι αφορά τις συνέπειες από τις καθυστερήσεις πληρωμών του τελευταίου δωδεκαμήνου, το 36% όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση έχει έρθει σε εμπορική διαφωνία. Το 32% αντιμετώπισε καθυστερήσεις στη διαδικασία πληρωμής των πελατών ενώ το 27% είχε καθυστερήσεις στην εσωτερική τιμολόγηση. Για το 19% κλήθηκε να διαχειριστεί προσωρινά ζητήματα ταμειακών ροών του πελάτη, ενώ το 9% διαχειρίστηκε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σημειώνεται επίσης ότι το 37% εκτίμησε ότι οι συναλλαγές θα βελτιωθούν, το 55% θεωρεί ότι οι συναλλαγές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το 2023, ενώ το 8% θεωρεί ότι οι συναλλαγές θα επιδεινωθούν.

Σχετικά με τον κίνδυνο αφερεγγυότητας των πελατών, το 62% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αναμένει αύξηση του αριθμού των αφερέγγυων πελατών κατά τους επόμενους 12 μήνες. Το 31% δήλωσε ότι δεν αναμένει επιδείνωση αφερεγγυότητας του πελατειακού κοινού ενώ το 7% δεν τοποθετήθηκε σχετικά.

Ποιες όμως είναι οι κύριες πηγές χρηματοδότησης για τους τελευταίους 12 μήνες; Για το 38% των ερωτηθέντων ανέφερε τα τραπεζικά δάνεια, για το 36% η εμπορική πίστωση, για το 35% η χρηματοδότηση τιμολογίου και για το 12% η ταμειακή ρευστότητα.

Σε ότι αφορά στην εξέλιξη στις καθυστερήσεις πληρωμών, το 39% των ερωτηθέτων αναμένει βελτίωση των καθυστερήσεων πληρωμών, το 52% καμία μεταβολή και το 9% επιδείνωση.

Σχετικά με τους μελλοντικούς κινδύνους με ορίζοντα την επόμενη διετία, το 35% των ερωτηθέντων ανησυχεί για τις συνέπειες των κυβερνοεπιθέσεων, ενώ με ορίζοντα πλέον της 10ετίας ανησυχεί το 42% αυτών. Στην κλιματική κρίση και την αειφορία αναφέρθηκε το 32% αξιολογώντας την επόμενη διετία, ενώ «βλέποντας» περισσότερο μακροπρόθεσμα σχετική ανησυχία εξέφρασε το 31%. Στις διαταραχές της λειτουργίας των επιχειρήσεων στάθηκε το 29% των ερωτηθέντων εστιάζοντας στην επόμενη διετία και το 30% στην επόμενη δεκαετία. Στον ανταγωνισμό αναφέρθηκε το 29% και το 23% αντίστοιχα. Ενώ το γεωπολιτικό ρίσκο απασχολεί το 27% των ερωτηθέντων, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.

Σχολιάζοντας τα ανωτέρω στοιχεία, ο CEO της Atradius Hellas, κ. Γεράσιμος Τζέης, δήλωσε ότι «οι διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, τα υψηλά επιτόκια, καθώς και ο υπαρκτός κίνδυνος διεύρυνσης των αρνητικών συνεπειών από την κλιματική αλλαγή, ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας στις συναλλαγές, καθιστώντας σοβαρό το ενδεχόμενο αύξησης των συναλλακτικών επισφαλειών. Το τελευταίο Βαρόμετρο της Atradius για την Ελλάδα, αποτυπώνει τη δυσμενή αυτή τάση, επισημαίνοντας στους συναλλασσόμενους την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας έναντι αφερέγγυων εταιρειών. Οι ασφαλίσεις πιστώσεων αποτελούν το πλέον σύγχρονο και κυρίως δοκιμασμένο εργαλείο αντιμετώπισης ανάλογων κινδύνων, που σε πολλές των περιπτώσεων απειλούν ακόμη και τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων, ενώ οι τακτικές αξιολογήσεις του αξιόχρεου των εταιρειών σχεδόν μηδενίζουν την πιθανότητα απώλειας εσόδων από ακάλυπτες πιστώσεις».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: