«Τι είναι πανδημία;» αναρωτιούνται τα κέρδη της Airbnb

AFP

Η Airbnb δημοσίευσε τα πρώτα της κέρδη ως εισηγμένη εταιρεία. Και παρόλο που η αποτίμησή της έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο σε σχέση με πριν από την πανδημία, τα οικονομικά του τέταρτου τριμήνου κατέστησαν σαφές ότι η πανδημία παρέμεινε πρόβλημα.

Η εταιρεία ανέφερε έσοδα 859 εκατομμυρίων δολαρίων για τους τρεις μήνες που έληξαν τον Δεκέμβριο του 2020 – μείωση 22% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Έχασε επίσης περίπου 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο, με πολλές από τις απώλειες να συνδέονται με το κόστος από την αποζημίωση που συνδέεται με την αρχική δημόσια προσφορά της, καθώς και με δάνεια που έλαβε στις δύσκολες περιόδους της πανδημίας.

Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές φαίνεται ήδη να αντιμετωπίζουν την Airbnb σαν να έχει ξεπεράσει την πανδημία. Παρά την πρόσφατη υποχώρηση, η Airbnb αποτιμάται σε πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια – δεν είναι λίγο για μια εταιρεία αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αρχή της πανδημίας.

Και η εταιρεία απολαμβάνει τη μεγάλη αποτίμηση παρά την επισήμανση «περιορισμένων προοπτικών για ανάπτυξη το 2021, δεδομένης της δυσκολίας στον προσδιορισμό του ρυθμού διάθεσης εμβολίων και του σχετικού αντίκτυπου στην προθυμία του κόσμου να ταξιδέψει».

Η ανοδική πορεία δεν στερείται λογικής: Οι ζημίες προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (μια μέτρηση που δεν συμπεριλαμβάνει τα εφάπαξ κόστη, όπως εκείνα που σχετίζονται με την αρχική δημόσια προσφορά) μειώθηκαν στα 21 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο σε σύγκριση με 253 εκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η Airbnb σημείωσε επίσης γενικά καλύτερη πορεία από μια άλλη ταξιδιωτική εταιρεία, την Expedia, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 67% το τέταρτο τρίμηνο.

Συμπέρασμα: Η Airbnb κατάφερε να αποτελέσει για τους επενδυτές ένα παράδειγμα ανθεκτικότητας και διατηρούμενης μελλοντικής κερδοφορίας (η εταιρεία κατά το παρελθόν ήταν σε θέση να αποφέρει κέρδη το τρίτο τρίμηνο του έτους).

Ωστόσο, η αβεβαιότητα εξακολουθεί να υπάρχει σχετικά με τον ρυθμό διάθεσης εμβολίων και το πότε οι κυβερνήσεις θα άρουν τους περιορισμούς στα διασυνοριακά ταξίδια – ένας τομέας που, το 2019, κάλυπτε το 49% των συνολικών διανυκτερεύσεων που κατέγραφε η Airbnb.