Τι εισφορές θα πληρώσουν αγρότες, επαγγελματίες και «μπλοκάκια» έχοντες

Τον βαρύ λογαριασμό των εισφορών θα κληθούν να πληρώσουν αγρότες, επιστήμονες και ελ. επαγγελματίες. Ποιοι θα πληρώσουν και πόσα ανάλογα με την κατηγορία; 

Αγρότες, επαγγελματίες, επιστήμονες και μισθωτοί με «μπλοκάκι» καλούνται να πληρώσουν μηνιαίες εισφορές αρχικά με βάση τα εισοδήματα του 2016. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, οι εισφορές τους για όλο το 2016 θα επανυπολογιστούν και θα συμψηφιστούν με αυτές που θα προκαταβάλουν στο πρώτο εξάμηνο.

Τα σενάρια που έχουν επεξεργαστεί τα αρμόδια στελέχη φαίνεται πως δεν καταλήγουν πουθενά και ως έσχατη λύση εξετάζεται να φορτώνεται με έξτρα ασφαλιστικό «χαράτσι» 20% μόνο ο εργαζόμενος με «μπλοκάκι».

Αν έχει υπογράψει σύμβαση εργασίας με το «μπλοκάκι» τότε θα καταβάλλει το 6,67% ο ίδιος και το 13,3% ο εργοδότης.

Ποιοι θα πληρώνουν και πόσα;
Όλοι οι μη μισθωτοί, δηλαδή αγρότες, γιατροί, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή με Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης, θα πληρώνουν από 1η/1/2017 εισφορές βάσει του πραγματικού εισοδήματος που απέκτησαν το 2015.

Σημειώνεται ότι ως πραγματικό νοείται το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα που προέρχεται από δραστηριότητα ή ιδιότητα που δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.

Τι ποσοστά εισφορών ισχύουν για κάθε περίπτωση;
Στους αγρότες το χαράτσι υπολογίζεται με ποσοστό 21,2%.

Για τα «μπλοκάκια» μπαίνει εισφορά σύνταξης 20% αν ο εργαζόμενος έχει και σύμβαση εργασίας ως μισθωτός στην κύρια απασχόλησή του. Αν έχει μόνο «μπλοκάκι» θα πληρώνει και την ασθένεια 6,95%, δηλαδή 26,95% συνολικά.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα,  η εισφορά είναι 26,95% και για τους επιστήμονες φτάνει στο 37,95% γιατί εκτός από σύνταξη και ασθένεια έχουν και 7% εισφορά για επικουρική ασφάλιση και 4% για τον κλάδο εφάπαξ.

Ένα θέμα που προκύπτει επίσης είναι τον αν ισχύουν κατώτατα και ανώτατα ποσά εισφορών και επί ποιων εισοδημάτων υπολογίζονται. Οι αγρότες πληρώνουν εισφορά επί ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος 4.923 ευρώ ενώ όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες πληρώνουν ελάχιστη εισφορά επί εισοδήματος 7.033 ευρώ.

Τα ποσά των εισφορών με βάση τα κατώτατα και τα ανώτατα όρια εισοδήματος (4.923 ως 70.320 ευρώ) κυμαίνονται:
– Από 87 ευρώ ως 1.242 ευρώ το μήνα για τους αγρότες
– Από 117 ευρώ ως 1.172 ευρώ για μισθωτούς με «μπλοκάκι».
– Από 158 ως 1.579 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
– Από 222 ως 2.224 ευρώ για τους επιστήμονες.

Αν κάποιος έχει μηδενικό εισόδημα ή ζημία, θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη από του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος. Στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί δήλωση εισοδήματος ή δεν έχει διάφορους λόγους εκκαθαριστεί η εισφορά υπολογίζεται επί των εισοδημάτων του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

Οι νέοι κανόνες εισφορών εφαρμόζονται στους ήδη κατά την 1η/1/2017 ασφαλισμένους των προ υφιστάμενων ασφαλιστικών φορέων καθώς και στα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην ασφάλιση μετά την ημερομηνία αυτή για πρώτη φορά.

Τέλος, όσον αφορά τις εισφορές που καταβάλλουν τα μέλη αγροτικής οικογενειακής εκμετάλλευσης, θα υπολογίζονται επί του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος διαιρούμενου διά του αριθμού των μελών της οικογενειακής εκμετάλλευσης.