Τι μαρτυρά η επέκταση σκοπού της Γερμανός για το μέλλον

Τι μαρτυρά η επέκταση σκοπού της Γερμανός για το μέλλον
Πέρυσι η εταιρεία εμφάνισε πωλήσεις 397,285 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 2,3% σε σχέση με το 2022.

Στην παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προχωρά η εταιρεία Γερμανός. Αυτό μαρτυρά η επέκταση του σκοπού της με την προσθήκη της παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς Τηλεπικοινωνιών, Πωλήσεων, ΙΤ, Λιανικών Πωλήσεων, Διοίκησης (Management), Πιστοποίησης, Ειδικών Θεμάτων, προς το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και προς τρίτα πρόσωπα, με τη χρήση όλων των μέσων και μεθόδων εκπαίδευσης.

Της σημερινής αλλαγής στο καταστατικό της εταιρείας με τη διεύρυνση του σκοπού της είχε προηγηθεί προ ημερών η έγκριση για διανομή προς τον μέτοχο κερδών προηγουμένων χρήσεων συνολικού 17 εκατ. ευρώ από το αδιανέμητο υπόλοιπο κερδών εις νέον της εταιρείας με βάση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου του 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πέρυσι η εταιρεία εμφάνισε πωλήσεις 397,285 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 2,3% σε σχέση με το 2022, ενώ πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 19 εκατομμύρια συναλλαγές στα καταστήματα των δικτύων ΓΕΡΜΑΝΟΣ και COSMOTE (αυξημένες κατά 3,5% σε σχέση με το 2022). Οι συνολικές συνδέσεις κινητής (φωνής και data) ξεπέρασαν τις 303.000. Αξιοσημείωτη ήταν η πορεία των οικιακών φορητοτήτων φωνής, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση κατά 65%. Όσον αφορά τη σταθερή τηλεφωνία, οι συνδέσεις Broadband υψηλών ταχυτήτων (xDSL) ξεπέρασαν τις 160.000 συνδέσεις. Καταχωρήθηκαν επίσης σχεδόν 65.000 συνδέσεις FTTH. Η παραγωγή νέων συνδέσεων Cosmote TV ξεπέρασε τις 55.000 συνδέσεις.

Εφέτος και συγκεκριμένα στις 2 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της COSMOTE από τον ΟΤΕ. Ως εκ τούτου ο ΟΤΕ κατέστη μοναδικός μέτοχος της Γερμανός. O ΟΤΕ είναι μέτοχος της COSMOTE κατά 100%, ενώ η Deutsche Telecom AG είναι κατά 52,8% μέτοχος του ΟΤΕ. Κατά συνέπεια όλες οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, και του Ομίλου Deutsche Telecom θεωρούνται συνδεμένα μέρη. Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες από συνδεμένα μέρη, μισθώνει χώρους, ενώ επιπλέον παρέχει υπηρεσίες σε αυτά. Τα έσοδα της από τα συνδεμένα μέρη αφορούν κυρίως προμήθειες από εμπορική δραστηριότητα. Επιπλέον, έχει έσοδα από τόκους από συνδεμένες εταιρείες.

(Πηγή φώτο: Facebook)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: