Τι περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Τι περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση του προγράμματος - Ποιες τράπεζες κατέθεσαν προτάσεις, ποια είναι η διαφορά με το Εξοικονομώ Ι.

Τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει η ενεργοποίηση του «Εξοικονομώ ΙΙ» σύμφωνα με στελέχη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Όπως ορίζει το πρόγραμμα, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά τελικό αποδέκτη (σ.σ. ιδιοκτήτη κατοικίας) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αποτέλεσμα τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Ενέργειας να εκτιμούν ότι στο πρόγραμμα θα υπαχθούν περίπου 35.000 έως 40.000 κατοικίες.

Η ουσιαστική διαφορά του νέου προγράμματος σε σχέση με το προηγούμενο είναι ότι δεν απαιτείται τραπεζικό δάνειο, κάτι που αποτελούσε προϋπόθεση για το προηγούμενο. Στο «Εξοικονομώ ΙΙ», όπως προαναφέρθηκε, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του σχεδίου αναβάθμισης μπορεί να ανέλθει στις 25.000 ευρώ και με δεδομένο ότι το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (σ.σ. λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια), τότε το μέγιστο ύψος της επιδότησης μπορεί να διαμορφωθεί στις 17.500 ευρώ.

Το επιπλέον ποσό (έως τις 25.000 ευρώ) καλύπτεται είτε από ίδια συμμετοχή ή από τραπεζικό δανεισμό. Στην περίπτωση που χορηγηθεί δάνειο, το μέγιστο ύψος του μπορεί να είναι 25.000 ευρώ, ενώ το επιτόκιο (σταθερό) θα είναι 6%. Ωστόσο, επειδή προβλέπεται 100% επιδότηση του επιτοκίου από το ΕΤΕΑΝ, στην ουσία θα είναι άτοκο για τον δανειολήπτη.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση τελικού αποδέκτη/τελικού ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας και συνολικά τις 25.000 ευρώ. Επιπλέον, καλύπτεται υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος, το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και η αμοιβή του συμβούλου έργου.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.

2. Αντικατάσταση συστημάτων σκίασης.

3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.

4. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης.

5. Αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Συνολικά το ΕΤΕΑΝ παρέλαβε προτάσεις από τις εξής Τράπεζες:

1. ALPHA BANK

2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

3. EUROBANK ERGASIAS ΑΕ

4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

9. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

10. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ