Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έλαβαν επιστροφή φόρου

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έλαβαν επιστροφή φόρου

Χιλιάδες φορολογούμενοι περίμεναν την επιστροφή φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, όμως ορισμένοι δεν την έλαβαν.

Χιλιάδες φορολογούμενοι περίμεναν την επιστροφή φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, ωστόσο ορισμένοι δεν την έλαβαν ποτέ.

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων φορολογουμένων εμφανίστηκαν τα χρήματα από τις πρώτες επιστροφές φόρου εισοδήματος για το 2017. Η πληρωμή μέσω των τραπεζών αφορά σε 269.459 δικαιούχους επιστροφής με συνολικό ποσό πληρωμής 80,9 εκατ. ευρώ.

Ποιοί δεν έλαβαν την επιστροφή φόρου

-Όσοι υπέβαλαν δήλωση Ε1 μετά τις 20 Ιουνίου ή η εκκαθάρισή της είναι ακόμα υπό επεξεργασία

-Όσοι υπέβαλαν δήλωση Ε1 αλλά παρέλειψαν να δηλώσουν ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού. Όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν λογαριασμό ή βρέθηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο του (IBAN) που δήλωσαν, το ποσό επιστροφής θα είναι διαθέσιμο από την 20 Ιουλίου με την προσκόμιση στην αναγραφόμενη τράπεζα της ειδοποίησης επιστροφής φόρου εισοδήματος, η οποία είναι ενσωματωμένη στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου που έχει εκδοθεί για το φορολογικό έτος 2017.

-Όσοι είχαν ληξιπρόθεσμο χρέος που συμψηφίστηκε αυτομάτως με την επιστροφή.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή φόρου

Οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφή και δεν την έλαβαν θα πρέπει να περάσουν μια βόλτα από την εφορία στο τμήμα Εσόδων και να ενημερωθούν για τυχόν οφειλή που είχαν και δεν γνώριζαν και αν μπορούν να τις αμφισβητήσουν με τα νόμιμα δικαιολογητικά, προκειμένου να απαιτήσουν πίσω τα λεφτά τους ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Πόσοι έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πριν την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχουν υποβληθεί στο Taxisnet 5.061.302 δηλώσεις Ε1 και έχουν εκκαθαριστεί 5.043.036, ενώ έχουν υποβληθεί και 2.515.863 δηλώσεις Ε2 και 1.091.496 δηλώσεις Ε3.

Από τις 5.043.036 εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οι 2.428.360 δηλώσεις είναι μηδενικές (το 48,15% του συνόλου), οι 1.961.483 είναι χρεωστικές (το 38,89% του συνόλου) και οι 653.193 δηλώσεις είναι πιστωτικές (το 12,95% του συνόλου).

Έως σήμερα οι χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε συνολικό φόρο 2 δισ. ευρώ ή σε μέσο φόρο 1.047 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Οι πιστωτικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε επιστροφή φόρου 254 εκατ. ευρώ ή 390 ευρώ ανά φορολογούμενο.