Τι προβλέπει η ΕΚΤ για τη χρηματοδότηση των τραπεζών

Τι προβλέπει η ΕΚΤ για τη χρηματοδότηση των τραπεζών

Ανοιχτή η Φρανκφούρτη στο ενδεχόμενο λήψης μη συμβατικών μέτρων για την αντιμετώπιση του χαμηλού πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Μάριο Ντράγκι.

«Τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα για μία παρατεταμένη χρονική περίοδο εν όψει των σημερινών προοπτικών όσον αφορά τον πληθωρισμό. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεσμευθεί ομόφωνα να χρησιμοποιήσει και μη συμβατικά μέτρα στο πλαίσιο του καταστατικού του, εφόσον αυτό απαιτηθεί για να αντιμετωπισθούν περαιτέρω οι κίνδυνοι μία πολύ μακράς περιόδου χαμηλού πληθωρισμού», δήλωσε σήμερα στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, μετά την απόφαση του ΔΣ της τράπεζας πως τα επιτόκια δανεισμού θα παραμείνουν στο ιστορικά χαμηλό ποσοστό του 0,15%.

Ο Ντράγκι, που άφησε ξανά ανοικτό το ενδεχόμενο η ΕΚΤ να λάβει και νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας, εφόσον αυτό χρειαστεί, ζήτησε από τις χώρες της Ευρωζώνης να μην εκτροχιάσουν την πρόοδο που έχουν επιτύχει στη δημοσιονομική προσαρμογή τους και να προωθήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τα επόμενα χρόνια, ώστε να ενισχύσουν τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και υγιή δημόσια οικονομικά.

Κάθε έξι εβδομάδες οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εξειδίκευσε σήμερα την απόφαση που έλαβε τον Ιούνιο για τη χορήγηση στοχευμένων μακροχρόνιων δανείων στις τράπεζες (Targeted Long – Term Refinancing Operations, TLTROs) με στόχο να αυξηθεί ο τραπεζικός δανεισμός στην πραγματική οικονομία.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι συνεδριάσεις για αποφάσεις νομισματικής πολιτικής θα γίνονται από τον Ιανουάριο του 2015 κάθε έξι εβδομάδες αντί μία φορά το μήνα και ότι θα δίνει στη δημοσιότητα αναφορές για τις συζητήσεις που γίνονται πριν ληφθούν οι αποφάσεις αυτές. Η ΕΚΤ σκοπεύει να ξεκινήσει τη δημοσιοποίηση των συζητήσεων από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιανουάριο του 2015 , ενώ ανακοίνωσε ότι θα γίνεται πριν από την επόμενη κάθε φορά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι τράπεζες
Όσον αφορά το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των τραπεζών, η ΕΚΤ σημειώνει ότι αυτές θα μπορούν αρχικά να δανεισθούν τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2014 ποσά που αντιστοιχούν έως το 7% του ανεξόφλητου υπολοίπου συγκεκριμένων κατηγοριών δανείων τους (σ.σ.: το ποσό αυτό φθάνει στα 400 δισεκ. ευρώ για το σύνολο των τραπεζών της Ευρωζώνης).

Στη συνέχεια, τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να δανείζονται πρόσθετα ποσά από την ΕΚΤ, ανάλογα με την πορεία των δανείων που χορηγούν, επιπλέον των συγκεκριμένων για κάθε τράπεζα δεικτών αναφοράς (benchmark). Η επιπλέον χρηματοδότηση θα φθάνει έως το τριπλάσιο ποσό της διαφοράς μεταξύ του καθαρού δανεισμού των τραπεζών μετά την 30ή Απριλίου 2014 και του δείκτη αναφοράς που ισχύει κατά τον χρόνο που ζητούν τα νέα δάνεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα τα εξής:

– Για τις τράπεζες που παρουσίασαν καθαρό θετικό δανεισμό (όσον τις επιλέξιμες από την ΕΚΤ κατηγορίες δανείων) στο 12μηνο έως την 30ή Απριλίου 2014, οι δείκτες αναφοράς θα είναι πάντα μηδενικοί.

– Για τις τράπεζες που παρουσίαζαν αρνητικό καθαρό υπόλοιπο δανεισμού στο 12μηνο έως τις 30 Απριλίου 2014, θα εφαρμόζονται διαφορετικοί δείκτες. Ειδικότερα, ο μέσος μηνιαίος καθαρός δανεισμός κάθε τράπεζας στο παραπάνω 12μηνο θα προβάλλεται στο 12μηνο έως τις 30 Απριλίου 2015, ενώ από τις 30 Απριλίου 2015 έως τις 30 Απριλίου 2016 οι δείκτες αναφοράς για τον μηνιαίο δανεισμό θα είναι μηδενικοί.

– Οι τράπεζες που δανείζονται στο πλαίσιο των TLTROs και δεν επιτυγχάνουν τους δείκτες αναφοράς τους έως την 30ή Απριλίου 2016, θα πρέπει να αποπληρώσουν το σύνολο των δανείων τους τον Σεπτέμβριο του 2016.

– Οι τράπεζες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των TLTROs θα υπόκεινται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις παροχής στοιχείων.

Οι αρχικές χρηματοδοτήσεις θα γίνουν την 18η Σεπτεμβρίου και την 11η Δεκεμβρίου, ενώ πρόσθετες συναλλαγές θα γίνουν τον Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο 2015 και τον Μάρτιο και Ιούνιο 2016.

Διαβάστε ακόμη:

 Αμετάβλητα σε ιστορικά χαμηλά τα επιτόκια της ΕΚΤ

Ήρθε το πολυαναμενόμενο πακέτο μέτρων της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό

EKT: Η Ελλάδα πρέπει να επιμείνει στις μεταρρυθμίσεις