Τι σημαίνει η επικείμενη συγχώνευση Eurobank – Grivallia

Πάνω από 30% το ποσοστό της Fairfax στην Εurobank όταν ολοκληρωθεί το deal – Tι αλλάζει η συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια.

Tελευταία Ενημέρωση: 23:11

Την απορρόφηση της Grivalia ΑΕΕΑΠ από τη Eurobank ενέκρινε σε έκτακτη συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. Το σχέδιο που εκτός από τη συγχώνευση των δύο ομίλων αποσκοπεί στην κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας με 1 δισ. ευρώ περίπου, προβλέπει επίσης την πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Eurobank με τη μεταφορά σε ένα ειδικό σχήμα ειδικού σκοπού ( SPV)  των κόκκινων δανείων της τράπεζας. .

Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα το απόγευμα και δρομολογεί σημαντικές εξελίξεις για την τράπεζα, με ενίσχυση του καναδικού ομίλου Fairfax που είναι κοινός μέτοχος και στις δύο εταιρείες (17% στη Eurobank και 51% στη Grivallia).

Eφόσον η συγχώνευση εγκριθεί από τον επόπτη και τους μετόχους τράπεζας και ΑΕΕΑΠ, το ποσοστό της Fairfax στη Eurobank θα ξεπεράσει ελαφρώς τα επίπεδα του 30% από 17,3% σήμερα.

Με την κίνηση συγχώνευσης η Eurobank θα ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή της βάση. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου η Εσωτερική Αξία της Grivalia (NAV) ανέρχεται στα 900 εκατ. ή 8,88 εκατ. ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε 9,26 εκατ. ανά μετοχή.

Με τη συγχώνευση τα ίδια κεφάλαια της Eurobank εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 6,4 δισ. από 5,5 δισ. ευρώ σήμερα και το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της στα 39 δισ. ευρώ. Επομένως, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας θα ανέλθει στο 16,5% από 14,6% σήμερα.

Eπίσης ενδεχόμενη απορρόφηση της Grivalia ΑΕΕΑΠ μειώνει το ποσοστό των ΝΡΕs επί του συνόλου του ενεργητικού της τράπεζας. H μεταφορά του χαρτοφυλακίου των NPEs θα γίνει σταδιακά και σύμφωνα με πηγές του ομίλου  δεν ακυρώνει την προσπάθεια εξυγίανσης που έχει ανακοινώσει η τράπεζα και η οποία προβλέπει την απομείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 15% έως τα τέλη του 2021.