Τιμές και ενοίκια επαγγελματικών κατοικιών πήραν την… ανηφόρα το πρώτο εξάμηνο του έτους

Τιμές και ενοίκια επαγγελματικών κατοικιών πήραν την… ανηφόρα το πρώτο εξάμηνο του έτους
¢ðïøç ôçò ÁèÞíáò áðü ôïí Ëõêáâçôôü, ÓÜââáôï 6 Áðñéëßïõ 2013. Ç óêüíç ðïõ Ý÷åé ìåôáöåñèåß áðü ôçí ÁöñéêÞ áðü ôïõò íïôéÜäåò Ý÷åé óáí áðïôÝëåóìá ôçí êßôñéíç êáé èïëÞ üøç ôçò ðüëçò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐáíôåëÞò Óáßôáò Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αυξήθηκαν τιμές και ενοίκια των επαγγελματικών ακινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Αύξηση 1,4% κατέγραψαν οι τιμές επαγγελματικών ακινήτων (γραφείων υψηλών προδιαγραφών) στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ τα ενοίκια τους στο ίδιο διάστημα αυξήθηκαν κατά 2,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Πιο αναλυτικά, με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α’ εξάμηνο του 2021 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 1,4% για το σύνολο της χώρας σε σχέση με το β΄εξάμηνο του 2020. Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 3,2% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και 0,9% στη Θεσσαλονίκη, ενώ μειώθηκαν κατά 0,6% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το 2020 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 1,2%. Ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την Αθήνα ήταν 2,3%, για τη Θεσσαλονίκη -0,2% και για την υπόλοιπη Ελλάδα 0,2%.

Το α’ εξάμηνο του 2021, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 2,7% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2020 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α’ εξάμηνο του 2020 τα μισθώματα των γραφείων μειώθηκαν κατά 1,4%, ενώ το β΄ εξάμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Για το σύνολο του 2020, τα μισθώματα των γραφείων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,8%.

Οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με το β’ εξάμηνο του 2020. Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 0,7% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 0,3% στη Θεσσαλονίκη και 2,1% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το 2020 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε σε 2,5% για το σύνολο της χώρας, ενώ οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης των τιμών ήταν 2,2% για την Αθήνα, 5,9% για τη Θεσσαλονίκη και 2,0% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2021, τα μισθώματα των καταστημάτων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σχέση με το β’ εξάμηνο του 2020 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α’ εξάμηνο του 2020 τα μισθώματα καταστημάτων μειώθηκαν κατά 0,9%, ενώ το β’ εξάμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Για το σύνολο του 2020 τα μισθώματα των καταστημάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 0,6%.