Την Παρασκευή η AMK της Attica Bank που ζητά τη μείωση της συμμετοχής φορέων του δημοσίου

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στους εκπροσώπους των θεσμικών επενδυτών παρουσίασε σήμερα η διοίκηση την πορεία και τις προοπτικές της τράπεζας. 

Η διοίκηση της Attica Bank παρουσίασε σήμερα στους εκπροσώπους των θεσμικών επενδυτών την πορεία και τις προοπτικές της τράπεζας, ενόψει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αρχίζει αύριο 4 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 18 Μαίου.

Ο πρόεδρος της τράπεζας, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, αφού αναφέρθηκε αρχικά στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και των τραπεζών, με την επιτυχή ολοκλήρωση των stress tests, τη μείωση της εξάρτησής τους από την ΕΚΤ και τον ELA και την ταυτόχρονη αύξηση των καταθέσεών τους, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι: «Η διοίκηση της Attica Bank στην παρούσα φάση της θα έβλεπε θετικά την όποια μείωση της συμμετοχής φορέων του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και για το λόγο αυτό ζητά, τη στήριξη νέων εν δυνάμει ιδιωτών επενδυτών μετόχων, στην παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η στήριξη της ATTICA Bank από νέους επενδυτές – μετόχους, είναι καθοριστικής σημασίας και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω αγοράς δικαιωμάτων, είτε απευθείας μέσω της συμμετοχής τους στα αδιάθετα, εφόσον προκύψουν, για όποιο ποσό αυτοί επιθυμούν. Τα τυχόν αδιάθετα θα διατεθούν πρώτα, σε όσους υφιστάμενους μετόχους έχουν ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων τους και έχουν δηλώσει και δεσμεύσει τα αντίστοιχα ποσά για τη συμμετοχή τους στα αδιάθετα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ τα υπόλοιπα τυχόν αδιάθετα, θα διατεθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 21/05/2018 σε υφιστάμενους ιδιώτες ή και νέους επενδυτές – μετόχους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν δεσμεύσει έως τις 18/05/2018 τα αντίστοιχα ποσά για την πρόσθετη συμμετοχή τους στα αδιάθετα.

Εφόσον η συγκεκριμένη αύξηση επιτευχθεί σύμφωνα με το σχεδιασμό της διοίκησης και τη στήριξη του επενδυτικού κοινού με όλες της προαναφερθείσες ενέργειες που σας έχω παρουσιάσει, η Attica Bank θα μετατραπεί στη μοναδική, καθαρή και πλήρως εξυγιασμένη, ιδιωτική, εμπορική, μη συστημική τράπεζα της Ελλάδος, με υγιή διάρθρωση κεφαλαίων, τόσο βάση των εποπτικών κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όσο και βάση των απαιτήσεων – αρχών της ευρωπαϊκής επιτροπής ανταγωνισμού DGCOM, χωρίς να κατέχει πλειοψηφικό πακέτο στο μετοχικό της κεφάλαιο ή να συμμετέχει με κεφάλαια οποιασδήποτε μορφής Tier1 ή Tier2 το δημόσιο και οι λοιποί δημόσιοι φορείς.

Ο τελικός στρατηγικός στόχος της Attica Bank θα επικεντρωθεί πλέον, στην κερδοφορία για τους μετόχους της, στη συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και στη σύγχρονη ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των χορηγητικών και καταθετικών πελατών της».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank, Θεόδωρος Πανταλάκης παίρνοντας στη συνέχεια το λόγο, αναφέρθηκε στην κακή κατάσταση της τράπεζας, την οποία παρέλαβε η νέα διοίκηση τον Σεπτέμβριο του 2016 και στις εν συνεχεία κινήσεις της, ώστε να επαναφέρει τους δείκτες εποπτικών κεφαλαίων στα επιτρεπτά επίπεδα. Με δύο συνεχόμενες τιτλοποιήσεις του 1,33 δισ. ευρώ η πρώτη και 700 εκατ. ευρώ η δεύτερη, η τράπεζα βρίσκεται πολύ κοντά στο να απαλλαγεί ουσιαστικά από το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ενώ με τις δύο διαδοχικές εθελούσιες εξόδους μείωσε προσωπικό και κόστος για την τράπεζα, συντελώντας έτσι στην καλύτερη αποδοτικότητα και κερδοφορία της.

Στη συνέχεια ο κ. Πανταλάκης επεσήμανε ότι: «στόχος της τράπεζας είναι να εστιάσει i)στη διεύρυνση της υγιούς πελατειακής της βάσης στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ii) στην αναβάθμιση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, μέσω της οποίας προσδοκά στην αύξηση του μεριδίου αγοράς, στην ενίσχυση της κερδοφορίας και του βαθμού ικανοποίησης των πελατών , ενεργοποιώντας παράλληλα τη συνεργασία της με διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, iii) στον ανασχεδιασμό όλων των λειτουργιών της με βάση τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές με γνώμονα την κερδοφορία και την αποδοτικότητα».

Με τις κινήσεις αυτές συνέχισε ο κ. Πανταλάκης:

• «Μειώθηκε σημαντικά το λειτουργικό κόστος (πέραν του προσωπικού), το οποίο κατά το 2018 αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω.

• Οι μέτοχοί μας βελτίωσαν σημαντικά τη θέση τους όπως δείχνουν και οι οικονομικές καταστάσεις του 2017.

• Η εμπιστοσύνη των πελατών και των καταθετών έχει αποκατασταθεί, οι καταθέτες αυξάνονται, οι λογαριασμοί πελατών αυξάνονται, υπάρχει πλήρης αντιστροφή του κλίματος και η Τράπεζα είναι πλέον παράδειγμα προσαρμογής. Μόνο θετικά λόγια ακούγονται στο διεθνές περιβάλλον για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

• Η αύξηση των κεφαλαίων μας κατά 198 εκατ. σηματοδοτεί και υποστηρίζει ουσιαστικά την εξυγίανση του Ισολογισμού της Τράπεζας και την είσοδό της στην περίοδο της ανάπτυξης».

Τέλος ο κ. Πανταλάκης τόνισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι «ο όμιλος έχει επιστρέψει στην κερδοφορία» και ότι «δέσμευση της Διοίκησης και των Εργαζομένων είναι η δημιουργία μιας υγιούς ανταγωνιστικής Τράπεζας που θα επιβεβαιώσει με τον καλύτερο τρόπο τις προσδοκίες των πελατών και των μετόχων, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα και δημιουργώντας υπεραξία για τους πελάτες της και την ελληνική οικονομία και κοινωνία.»

Την αναλυτική παρουσίαση της πορείας και των προοπτικών της Attica Bank έκανε ο CFO της τράπεζας Νίκος Κουτσογιάννης, ο οποίος εστίασε μεταξύ άλλων στα αποτελέσματα του 2017 και στις κυριότερες παραμέτρους της αναδιοργάνωσής της. Ειδικότερα ο κ. Κουτσογιάννης ανέφερε τα ακόλουθα:

«Αποτέλεσμα των ενεργειών της παρούσας Διοίκησης είναι η σημαντική βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου της Attica Bank, καθώς εξαιρουμένων των έκτακτων κερδών ύψους 70εκατ ευρώ από την μεταβίβαση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που προαναφέρθηκε, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 65% σε σχέση με την 31.12.2016 και ανήλθαν σε 21εκατ ευρώ περίπου. Επίσης, το λειτουργικό κόστος του Ομίλου μειώθηκε κατά 17% σε σχέση με το 2016.

Επιπλέον, αύξηση σημείωσαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1,92 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017 έναντι 1,89 δισ. ευρώ στα τέλη του 2016, ενώ ο λόγος δάνεια προς καταθέσεις ανήλθε σε 114% κατά το τέλος του 2017 έναντι 147%, την 31.12.2016.

Το βελτιωμένο προφίλ ρευστότητας σε συνδυασμό με τον υψηλό δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) στο 14,7% κατά την 31.12.2017, επιβεβαιώνουν ότι ο Όμιλος της Attica Bank έχει ξεπεράσει οριστικά ζητήματα βιωσιμότητας και επάρκειας κεφαλαίων.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε κέρδος ύψους 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 49,8 εκατ. ευρώ την 31.12.2016.

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ο αριθμός των πελατών της Τράπεζας από τα τέλη του 2016 έως και σήμερα έχει αυξηθεί κατά 10.000 περίπου ενώ ο αριθμός των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Τράπεζας παρουσίασε αύξηση κατά 15,7%. Η παρουσία της Τράπεζας στην αγορά των τερματικών συσκευών POS παρουσίασε ραγδαία αύξηση με τον όγκο συναλλαγών που διενεργούνται μηνιαίως να σημειώνει αύξηση κατά 222% σε ετήσια βάση σε σχέση με το έτος 2016.

Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές επιδόσεις αλλά κυρίως η διεύρυνση της πελατειακής βάσης, αποδεικνύουν ότι η Τράπεζα έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη του συναλλασσόμενου κοινού και μπορεί να σχεδιάσει την στρατηγική της για την επόμενη μέρα».