ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Η εξυγίανση των συναλλαγών προϋπόθεση για την ανάπτυξη της αγοράς.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Η εξυγίανση των συναλλαγών προϋπόθεση για την ανάπτυξη της αγοράς.
Η υπηρεσία ΤΣΕΚ, οι πιστώσεις και το αυστηρό screening των εταιρειών.

Αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, κυρίως από επιχειρήσεις που έχουν εποχικό χαρακτήρα, όπως αυτές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, βλέπει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

Ωστόσο, παρά τις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον, λόγω του κορωνοϊού, οι εκτιμήσεις της διοίκησης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ είναι πως δεν θα δούμε ιδιαίτερη αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων με «κόκκινα» δάνεια.

Όπως ανέφερε ο εμπορικός διευθυντής της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, Γιάννης Παλόγλου, είναι δύσκολο να δούμε απορρύθμιση του συστήματος καθώς οι τράπεζες, έχοντας παραδειγματιστεί από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος, διαθέτουν πλέον και τη γνώση, αλλά και την ωριμότητα να διαχειριστούν τα «κόκκινα» δάνεια κάνοντας καλύτερο screening της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται μια εταιρεία.

«Η κρίση, θα έλεγα ότι είχε και θετικές επιδράσεις στην αγορά. Επέφερε «ξεσκαρτάρισμα» στους επιδοτούμενους, βοήθησε τις εταιρείες να γίνουν πιο εξωστρεφείς, αλλά και πιο σοβαρές στο κομμάτι της επικοινωνίας. Η αίσθησή μου είναι ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας έγινε πιο σοβαρός και υπεύθυνος» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παλόγλου, προσθέτοντας πως σε επίπεδο φυσικών προσώπων, οι Έλληνες θεωρούνται στην πλειοψηφία τους καλοπληρωτές.

Τα τελευταία χρόνια η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ έχει δώσει ειδικό βάρος στην υπηρεσία ΤΣΕΚ που σχετίζεται με την υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων και εστιάζει κυρίως στις πιστώσεις. Κοινώς όταν μια εταιρεία πρόκειται να συνάψει μια συνεργασία με κάποια άλλη μπορεί, χάρη στην υπηρεσία ΤΣΕΚ, να γνωρίζει την οικονομική κατάσταση, και κατ’ επέκταση τη φερεγγυότητα, του δυνάμει συνεργάτη της προκειμένου να πάρει τη σωστή απόφαση, αποφεύγοντας πιθανό «φέσι».

Άλλωστε η καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου που ενέχεται στις συναλλαγές αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την προστασία από επισφαλείς συνεργασίες και παρεπόμενες συνέπειες, μειώνει το λειτουργικό κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενισχύει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και συνδράμει στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, αποτρέπονται συνεργασίες οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν προβληματικές ή/και ζημιογόνες, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται η δημιουργία νέων.

Μέχρι στιγμής περί τους 2.700 πελάτες κάνουν  χρήση της εν λόγω υπηρεσίας και στόχος είναι το ποσοστό από το 13% που βρίσκεται σήμερα να αγγίξει το 50%.

«Μέσω του ΤΣΕΚ αξιολογείται η πιστοληπτική ικανότητα του κάθε πελάτη. Είναι μια υπηρεσία που πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη η αγορά. Θέλουμε μέσα από τη δραστηριότητα του ΤΣΕΚ να πραγματοποιείται το 50% των εσόδων μας. Ο συνολικός τζίρος της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 εκατ. προέρχονται από το ΤΣΕΚ».

Σύμφωνα με τον κ. Παλόγλου, το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΤΣΕΚ έγκειται στο ότι αποτελεί ένα παραπροϊόν που δεν είναι τραπεζικό, στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι όσοι ασχολούνται ενεργά με το επιχειρείν, ανεξαρτήτως μεγέθους εταιρείας.

«Θέλουμε να βοηθήσουμε στην εξυγίανση των συναλλαγών. Μην ξεχνάτε πως όσο πιο υγιείς και ασφαλείς είναι οι συναλλαγές, τόσο πιο πρόσφορο γίνεται το έδαφος για ανάπτυξη. Άλλωστε, ο επιχειρηματίας θέλει να γνωρίζει και τους καλούς και τους κακούς δυνάμει συνεργάτες του, για να είναι σίγουρος πως  δεν θα χτυπήσει επισφάλεια» κατέληξε ο κ. Παλόγλου.

Ειδικότερα, τα δεδομένα που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ΤΣΕΚ αφορούν σε στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) της Τειρεσίας ΑΕ και παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για το τρέχον έτος και την τελευταία τριετία καθώς και συγκεντρωτικά πέραν αυτής, με σχετική ένδειξη αν έχουν τακτοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, πάντα σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες διαδικασίες και τους χρόνους τήρησης.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν σε:

  • Ακάλυπτες επιταγές
  • Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή
  • Αιτήσεις πτωχεύσεων – Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη
  • Αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα)
  • Κηρυχθείσες πτωχεύσεις
  • Διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου
  • Πλειστηριασμoύς ακινήτων και κινητών
  • Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες
  • Κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 1923

Επιπρόσθετα, παρέχονται στοιχεία για Yποθήκες και Προσημειώσεις υποθηκών, καθώς επίσης και δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ / ΓΕΜΗ και ισολογισμοί με σχετικούς αριθμοδείκτες.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε τέλη Ιουνίου, στο νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις προβλέπει ότι αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Επίσης, με την ίδια τροπολογία αναστέλλονται, κατά επιπλέον 60 ημέρες, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.

Η τροπολογία θα έχει ως αποτέλεσμα να μην αυξηθεί στατιστικά ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που κοινοποιούνται στον Τειρεσία.