ΤΙΤΑΝ: Πωλήσεις 363 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2019

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 6% και ανήλθε σε 56,1 εκατ. ευρώ.

Σε 363 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το πρώτο τρίμηνο του 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 12% σε σύγκριση με πέρυσι, κυρίως χάρη στη δυναμική αγορά των ΗΠΑ και την ανάκαμψη των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η βελτίωση των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε στο 2%, καθώς ανήλθαν σε 44 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ανασταλτικά στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας λειτούργησε η δύσκολη συγκυρία στην Αίγυπτο και στην Τουρκία.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εμφάνισαν ζημιές  6 εκατ. ευρώ επιβαρυμένα από αυξημένες αποσβέσεις και αρνητικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, έναντι κερδών 1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, οι δραστηριότητες στις ΗΠΑ ξεκίνησαν δυναμικά τη χρονιά, ενισχύοντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου κατασκευών. Η ζήτηση για δομικά υλικά ήταν υψηλότερη από πέρυσι σε όλες τις περιοχές της TITAN America, γεγονός που οδήγησε σε βελτίωση των αποτελεσμάτων. Πέρα από τις θετικές τάσεις της αγοράς, η βάση σύγκρισης ήταν φέτος ευνοϊκότερη λόγω των καλύτερων καιρικών συνθηκών, του χρονισμού εργασιών συντήρησης και της ενδυνάμωσης του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ σημείωσε αύξηση 17,5% το πρώτο τρίμηνο 2019 και ανήλθε σε 223,9 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και ανήλθαν σε 41,2 εκατ.  ευρώ.

Στην Ελλάδα, η αγορά κατέγραψε άνοδο στις αρχές του έτους από πολύ χαμηλά επίπεδα. Η κατανάλωση όμως στερείται δυναμικής, καθώς η έναρξη νέων μεγάλων έργων καθυστερεί περαιτέρω. Παράλληλα, η πραγματοποίηση προγραμματισμένων  συντηρήσεων των εγκαταστάσεων κατά το πρώτο τρίμηνο, επιβάρυνε τα αποτελέσματα.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 6% και ανήλθε σε 56,1 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, λόγω των δαπανών συντήρησης υποχώρησαν σε ζημίες ύψους 0,8 εκατ. ευρώ από 2,1 εκατ. ευρώ κέρδη το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο κλάδος κατασκευών συνεχίζει να ανακάμπτει.  Οι αυξητικές τάσεις στη ζήτηση, ενισχύθηκαν περαιτέρω από τον ήπιο χειμώνα που επικράτησε στην περιοχή, αντίθετα με πέρυσι.   Ο κύκλος εργασιών στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε σημείωσε συνολικά αύξηση κατά 41,4% και ανήλθε σε 48,4 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 9,1 εκατ.  ευρώ . Η θετική αναπτυξιακή πορεία αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα τρίμηνα, αν και με σαφώς πιο ήπιους ρυθμούς.

Στην Ανατολική Μεσόγειο οι αγορές αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Στην Αίγυπτο η ζήτηση συρρικνώθηκε κατά περίπου 7% το πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του παραγωγικού δυναμικού, η κάμψη οδήγησε σε μείωση του συντελεστή λειτουργίας των εργοστασίων της TITAN Cement Egypt. Πέραν αυτού, το υψηλότερο κόστος που έχει επιβληθεί, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα των τιμών σε χαμηλά επίπεδα, έχουν εξανεμίσει την κερδοφορία. Στην Τουρκία, η ζήτηση παρουσίασε κατακόρυφη πτώση το πρώτο τρίμηνο, όπως αναμενόταν στα πλαίσια της γενικής οικονομικής ύφεσης. Συνολικά στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 34,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση 23,5%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα, EBITDA, ήταν ζημίες ύψους 5,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 8,4 εκατ. ευρώ κέρδη την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Στη Βραζιλία,    η ζήτηση τσιμέντου το πρώτο τρίμηνο αντέστρεψε την τάση των προηγούμενων 4 ετών, παρουσιάζοντας αύξηση 1,2% στη βόρειο-ανατολική περιοχή όπου δραστηριοποιείται η Apodi, κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος κατά 50%.