ΤΜΕΔΕ: «Διαμορφώνουμε λύσεις για την ψηφιακή μετάβαση»

ΤΜΕΔΕ: «Διαμορφώνουμε λύσεις για την ψηφιακή μετάβαση»
Δημιουργώντας ένα σύγχρονο οικοσύστημα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech), μπορούμε να θωρακιστούμε απέναντι σε κρίσεις, να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και να διευρύνουνε το πεδίο δράσης μας. Ειδικά με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, πολλά θα αλλάξουν στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στη διαχείριση κινδύνων.

Κωνσταντίνος Μακέδος – Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ / Αντιπρόεδρος Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε.

Η εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει ανατρέψει τα δεδομένα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα παγκοσμίως. Όλο και περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινότητας γίνονται ψηφιακές, ενώ οι fintech λύσεις αποτελούν το «κλειδί» για την πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Δεν αρκεί, όμως, να μένουμε σε διαπιστώσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι να διαμορφώνουμε λύσεις.

Στο ΤΜΕΔΕ προχωράμε δυναμικά στην ψηφιακή χρηματοοικονομική στρατηγική προς όφελος των μελών μας. Δημιουργούμε συνεχώς συστήματα και οικονομικές διαδικασίες περισσότερο αποδοτικές και λιγότερο χρονοβόρες.

Μέσα σε 9 μήνες από την ίδρυσή του, το ΤΜΕΔΕ έγινε ο βασικός πάροχος ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών για τα μέλη μας, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές, δημιουργώντας συνθήκες διαφάνειας σε ό,τι αφορά στην πιστότητα των εγγυητικών επιστολών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των εγγυήσεων.

Δεν κάνουμε απλή ψηφιοποίηση των υπαρχουσών διαδικασιών, αλλά επενδύουμε σε νέα τεχνολογικά εργαλεία, με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ελαχιστοποίηση της παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα και την απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα βήματα των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχουμε.

Δημιουργώντας ένα σύγχρονο οικοσύστημα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech), μπορούμε να θωρακιστούμε απέναντι σε κρίσεις, και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και να διευρύνουνε το πεδίο δράσης μας.

Στην έκθεση του European Innovation Scoreboard αναφέρεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο 79,5% του ευρωπαϊκού μέσου όρου ως προς την καινοτομία, γεγονός που σημαίνει ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει σημαντικά άλματα προόδου και η διαφορά μας με την Ε.Ε. μειώνεται, υπάρχει ακόμη σημαντικό κενό να καλύψουμε. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 1η έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας (Σεπτ. 2023) θέτει τους στόχους για την Ευρώπη και ζητεί να αναληφθεί συλλογική δράση για τη διαμόρφωση της ψηφιακής μετάβασης.

Οι κίνδυνοι είναι πολλοί, όπως και οι προκλήσεις, με τη μεγαλύτερη όλων να δημιουργήσουμε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον από το οποίο δεν θα αποκλείεται κανείς. Είναι επιτακτική ανάγκη να εμπεδωθεί η ιδέα ότι κανείς δεν μπορεί να μείνει πίσω στην τεχνολογική επανάσταση που συντελείται.

Πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση όλων ώστε να συμμετέχουν στη δημιουργία βιώσιμου, αλλά ανθρωποκεντρικού ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αντίστοιχα, βασικό στοιχείο είναι η δημιουργία του κατάλληλου οικοσυστήματος που θα παρέχει ασφαλή προσβασιμότητα και θα διασφαλίζει τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και της ροής κεφαλαίων, ακόμη και εν μέσω αναταραχών ή/και καταστροφής των φυσικών υποδομών.

Βέβαια, όταν μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, μιλάμε για εξωστρέφεια και περισσότερη ελευθερία στον τελικό χρήστη, που πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόληψη για cybersecurity και information security. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύσουν σε κεφάλαιο και γνώση, ώστε να αναπτύξουν τον κατάλληλο συνδυασμό αμυντικών συστημάτων, όπως το SOC (Security Operations Center) και το MDR (Managed Detection and Response), καθώς και υπηρεσιών Penetration Test που να αποτιμούν πλήρως την ασφάλεια ενός οργανισμού. Κυρίαρχο ζήτημα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις είναι η αύξηση της ασφαλείας των συναλλαγών, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη προς τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ειδικά με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, πολλά θα αλλάξουν στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στη διαχείριση κινδύνων. Αξιοποιώντας τα μεγάλα δεδομένα, οφείλουμε να εξελίσσουμε τις υπάρχουσες μεθόδους, ώστε να προβλέπουν καλύτερα τους κινδύνους, να προσαρμόζουν τις υπηρεσίες στις αναδυόμενες ανάγκες και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις έγκαιρα, ελαχιστοποιώντας την έκθεση, όταν εμφανίζονται κρίσεις. Και, βέβαια, οφείλουμε να προετοιμάσουμε κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να αντεπεξέλθει σωστά σε κάθε κακόβουλη ενέργεια.

*Το άρθρο συμπεριλαμβάνεται στο CEO Initiative Book 2023