Το 1ο Coding Bootcamp «δημιουργεί» τη νέα γενιά προγραμματιστών της Ελλάδας (και όχι μόνο)

Για νέους που αναζητούν είσοδο στην αγορά εργασίας με στόχο την επανειδίκευσή τους στον Προγραμματισμό και στην Ανάπτυξη Εφαρμογών.

Σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον τομέα του προγραμματισμού, δημιουργήθηκε το Alliance for Digital Employability, μια πρωτοβουλία με στόχο τη μείωσης τη ανεργίας μέσω της δημιουργίας 500.000 νέων θέσεων εργασίας στο χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η πρώτη δράση της πρωτοβουλίας είναι το , ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 12 εβδομάδων για νέους που επιθυμούν να μπουν στο χώρο του προγραμματισμού, κατά το οποίο θα γίνει εκμάθηση JAVA ή C#/.NET από διακεκριμένους Καθηγητές Πανεπιστημίου και έμπειρα στελέχη του κλάδου με σκοπό την ταχύρρυθμη ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων και επιπλέον ποιοτικών χαρακτηριστικών (soft skills), όπως ομαδικότητα και επιχειρηματικό τρόπο σκέψης, την άμεση ικανότητα πρόσληψης.

Το πρόγραμμα οργανώνεται στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη CEPIS, και τη HePIS, ενώ είναι πιστοποιημένο από την PEOPLECERT και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Aθηνών.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη άνεργων υποψηφίων στην αγορά εργασίας μέσω της ταχύρρυθμης επανειδίκευσης τους στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη ποιοτικών χαρακτηριστικών που τους καθιστούν προσλήψιμους.

Ακόμα, πριν από την έναρξη του προγράμματος, έχουν εξασφαλιστεί οι θέσεις εργασίας για τους αποφοίτους του Coding Bootcamp. Η αντιστοίχιση εκπαιδευομένων με εταιρίες γίνεται μέσα από συναντήσεις (matchmaking events) και διαδικασίες πρόσληψης. Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Bootcamp, ο υποψήφιος προσλαμβάνεται από την εταιρία ως αμειβόμενος full-stack developer.

Τα οφέλη για τον υποψήφιο ξεπερνούν κατά πολύ την εγγυημένη απασχόληση από την εταιρία-χορηγό που αναλαμβάνει μέρος του κόστους και να τον προσλάβει κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ο κάθε υποψήφιος κερδίζει εφόδια για να (ξανά)γίνει προσλήψιμος βάσει των αναγκών του 21ου αιώνα και των μελλοντικών τάσεων, αφού με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, οι υποψήφιοι εντάσσονται στην αγορά εργασίας ως αμειβόμενοι full-stack developers σε Java ή σε C# / .NET ενώ αποκτούν τα εφόδια για τη δημιουργία επιτυχημένης καριέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

Διαβάστε ακόμα: Code it like a Girl: Τα κορίτσια που έβαλαν στόχο να μάθουν στις Ελληνίδες προγραμματισμό