Το 68% των επιχειρήσεων «κόβει» από μισθούς για να μειώσει τα κόστη

Οι επιχειρήσεις αντέδρασαν στις εξωγενείς πιέσεις που υπέστησαν προσαρμόζοντας τόσο την απασχόληση όσο και το μισθολογικό τους κόστος.

 

Kατά την περίοδο της κρίσης, και συγκεκριμένα μεταξύ 2010-2013, περί το 68% των επιχειρήσωεν μείωσε το μισθολογικό κόστος, σύμφωνα με την έρευνα «Προσαρμογή της αγοράς εργασίας και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης» που έκαναν οι Θεοδώρα Κοσμά, Ευαγγελία Παπαπέτρου, Γεωργία Παύλου, Χριστίνα Τσόχατζη και Πηνελόπη Ζιούτου για λογαριασμό της ΤτΕ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που δημοσιεύτηκαν στην Καθημερινή, δείχνουν ότι η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 2010-2013 είχε σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και στους εργαζομένους, καθώς –όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων– το θεσμικό πλαίσιο τους βοήθησε να προχωρήσουν σε μειώσεις μισθών ή να προσαρμόσουν την απασχόληση.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αντέδρασαν στις εξωγενείς πιέσεις που υπέστησαν προσαρμόζοντας τόσο την απασχόληση όσο και το μισθολογικό τους κόστος.

Μάλιστα, τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, που επίσης επηρεάστηκαν από την κρίση και προχώρησαν σε θεσμικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, το ποσοστό των επιχειρήσεων που μείωσαν το κόστος εργασίας είναι συγκριτικά χαμηλότερο, 29% στην Ισπανία και 23% στην Ιταλία. Εκτός από τη μείωση του μισθολογικού κόστους, οι ελληνικές επιχειρήσεις προχώρησαν στη μείωση του κόστους προμηθειών κατά 32%, εξέλιξη που συνδέεται με την υποχώρηση των τιμών των προϊόντων τους καθώς και με τη μείωση της ζήτησης. Τα μέτρα των επιχειρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση του κόστους ήταν:

• Μείωση των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο.

• Ατομικές απολύσεις.

• Μείωση εξωτερικών συνεργατών ή εργαζομένων από ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας.

• Μη ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Μισθοί στον πάγο

Αντιθέτως, οι ομαδικές απολύσεις και οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, το «παγώμα» ή και η μείωση των μισθών, φαίνεται πώς εφαρμόστηκαν με το  63% των επιχειρήσεων να δηλώνει πως «πάγωσε» τουλάχιστον μία φορά του μισθούς την περίοδο 2010-2013, ενώ το 55% των επιχειρήσεων ανέφερε ότι προχώρησε και σε περικοπές μισθών τουλάχιστον μία φορά στην εξεταζόμενη περίοδο. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που περιέκοψαν μισθούς ήταν χαμηλό στην αρχική φάση της κρίσης, 8% το 2010, και σταδιακά αυξήθηκε σε 18% το 2011 και 35% το 2012, ενώ μειώθηκε σε 28% το 2013.