Το άλμα στις καταθέσεις των νοικοκυριών εν μέσω lockdown

Το άλμα στις καταθέσεις των νοικοκυριών εν μέσω lockdown
Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Τον Δεκέμβριο επιβεβαιώθηκαν οι τάσεις που είχαν ξεκινήσει από την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, με αποτέλεσμα οι τραπεζικές καταθέσεις των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια της πανδημίας να αυξηθούν κατά δέκα δισ. ευρώ (από τα 116,3 στα 126,3 δισ. ευρώ). Οι τρέχουσες καταθέσεις μόλις τώρα κοντεύουν να επανέλθουν στα επίπεδα των αρχών του 2015.

Το φαινόμενο αυτό καταγράφηκε έντονα στο πρώτο εξάμηνο, συνεχίστηκε με ηπιότερο ρυθμό στο εννεάμηνο και ενισχύθηκε πάλι στα τέλη του 2020.

Η αύξηση των καταθέσεων αποδίδεται κυρίως στη δραστική μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών λόγω της επιβολής περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Επίσης τα κλειστά μαγαζιά, τα επιδόματα και τα δώρα Χριστουγέννων, οι αναστολές δανείων ακόμη και ο φόβος για τη χρήση μετρητών για μετάδοση του κορονοϊού είχαν σαν αποτέλεσμα αυτή την αύξηση.

Στην ενίσχυση των καταθέσεων, συνέβαλαν επίσης καθοριστικά μέτρα όπως η αναστολή καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για όσες επιχειρήσεις πλήττονται από την οικονομική κρίση που προκαλεί η πανδημία, αλλά και μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας με άμεσες χρηματοδοτήσεις όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Εγγυοδοτικό Ταμείο.

Στα παραπάνω, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, πρέπει να υπολογίσουμε τη συνεχιζόμενη επιστροφή στα γκισέ των τραπεζών χρημάτων που ήταν τοποθετημένα σε θυρίδες και «στρώματα».

Οι καταθέσεις στις τράπεζες αυξήθηκαν από την αρχή του χρόνου κατά 19,9 δισ. ευρώ και κατά 17,9 δισ. ευρώ από την έναρξη της κρίσης τον Μάρτιο.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των καταθέσεων ανήλθε στο τέλος του 2020 στα 163 δισ. ευρώ έναντι 143,1 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019, από τα οποία τα 126,3 δισ. ευρώ είναι οι καταθέσεις των νοικοκυριών, ενώ στα 36,7 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων.

Από το σύνολο της αύξησης των καταθέσεων που καταγράφηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, πάνω από το μισό «πιστώνεται» στις επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν τη ρευστότητα που διατηρούν στις τράπεζες κατά 10,3 δισ. ευρώ, ενώ στα 9,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η αύξηση της αποταμίευσης από την πλευρά των νοικοκυριών.