Το Δικαστήριο της ΕΕ δικαίωσε Google και Amazon σε «κόντρα» για παροχή πληροφοριών

Το Δικαστήριο της ΕΕ δικαίωσε Google και Amazon σε «κόντρα» για παροχή πληροφοριών
ANTALYA, TURKEY - JUNE 22: In this illustration photo Google logo and Flag of Europe are displayed on screens in Antalya, Turkey on June 22, 2021. Metin Aktas / Anadolu Agency (Photo by Metin Aktas / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP) Photo: AFP
Για διατάξεις που επιβάλλουν στους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία να υποβάλουν διάφορα είδη πληροφοριών.

Η Alphabet (μητρική της Google), η Amazon και η Airbnb κέρδισαν την Πέμπτη την υποστήριξη του ανώτατου δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι ενός ιταλικού κανόνα που τους απαιτεί να παρέχουν πληροφορίες για τον εαυτό τους.

Η διαμάχη μεταξύ των εταιρειών και των ιταλικών αρχών επικεντρώθηκε σε διατάξεις που εγκρίθηκαν το 2020 και το 2021 και επιβάλλουν στους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία να εγγραφούν σε μητρώο και να υποβάλουν διάφορα είδη πληροφοριών, καθώς και να καταβάλουν χρηματική εισφορά ή να κινδυνεύσουν με πρόστιμο.

Οι εταιρείες είχαν αμφισβητήσει την απαίτηση αυτή, λέγοντας ότι ήταν αντίθετη με τη νομοθεσία της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών υπόκεινται μόνο στους κανόνες της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι, ενώ οι χώρες στις οποίες παρέχουν υπηρεσίες πρέπει να απέχουν από την εφαρμογή των νόμων τους.

«Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να επιβάλει πρόσθετες υποχρεώσεις σε πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος» ανέφερα οι δικαστές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) με έδρα το Λουξεμβούργο.

«Η Ιταλία δεν μπορεί να επιβάλει στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη πρόσθετες υποχρεώσεις οι οποίες, αν και απαιτούνται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στη χώρα αυτή, δεν επιβάλλονται στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους» σημειώνεται στην απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου.

Τόσο η Google όσο και η Airbnb έχουν τα ευρωπαϊκά τους κεντρικά γραφεία στην Ιρλανδία και η Amazon στο Λουξεμβούργο. Ο αμερικανικός πάροχος διαδικτυακών ταξιδιωτικών υπηρεσιών Expedia, που εδρεύει στην Ισπανία, εξέφρασε επίσης αντιρρήσεις για την απαίτηση.

Η απόφαση είναι οριστική και δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Πηγή: reuters.com