Το «Ευαγγέλιο» του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Το «Ευαγγέλιο» του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Τα 23 χαρακτηριστικά που «μαρτυρούν» ύποπτες συναλλαγές σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ

Είσαι νευρικός κατά τις συναλλαγές σου; Δείχνεις απρόθυμος να καταθέσεις σχετικά έγγραφα όταν σου ζητηθεί κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής; Τότε για το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να είσαι ένοχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Συγκεκριμένα το ΥΠΟΙΚ έδωσε λίστα με 23 περιπτώσεις – συμπεριφορές για υπόνοιες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η οποία και εστάλη σε πολλούς παραλήπτες. Ανάμεσα τους εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, φορολογικοί ή φοροτεχνικοί συμβούλοι, εταιρείες παροχής φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών, λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιώτες ελεγκτές, κτηματομεσίτες, κτηματομεσιτικές εταιρείες, οίκοι δημοπρασίας, εμπόροι αγαθών μεγάλης αξίας, εκπλειστηριαστές και ενεχυροδανειστές.

Οι ύποπτες συναλλαγές και συμπεριφορές είναι:
1. Απροθυμία πελάτη να προσκομίσει κατά τη σύναψη της συναλλαγής τα προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του ή προσκόμιση εγγράφων αμφιβόλου γνησιότητας ή παροχή ανεπαρκών ή ανακριβών πληροφοριών.

2. Εκπρόσωπος νομικού προσώπου που επιχειρεί να πραγματοποιήσει συναλλαγή για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αρνείται να δώσει τα προβλεπόμενα έγγραφα πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του νομικού προσώπου.

3. Επιμονή του πελάτη για διενέργεια και πληρωμή σε μετρητά συναλλαγών μεγάλης αξίας (ιδίως άνω των 15.000 ευρώ).

4. Υπάρχουν πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κ.λπ.) ότι πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή ή ότι διάγει πολυτελή βίο.

5. Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές επί αγαθών μεγάλης αξίας οι οποίες δεν είναι συμβατές με το συνήθη τρόπο συναλλακτικής δραστηριότητας.

Διαβάστε: Συνεδριάζει ξανά την Παρασκευή το Euro Working Group

6. Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας, αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων.

7. Πραγματοποιούνται αγορές αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα (βάσει εκκαθαριστικού σημειώματος) που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές.

8. Δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιεί προσωπικούς του λογαριασμούς για συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων που εκπροσωπεί. Ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά προσώπων κατά τη διεξαγωγή συναλλαγής.

9. Μη επίδειξη εύλογου ενδιαφέροντος από τον πελάτη για τους κινδύνους ή τους οικονομικούς όρους της συναλλαγής.

10. Άρνηση του πελάτη να έχει προσωπικές επαφές με την επιχείρηση.

11. Επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές για ποσά λίγο κάτω από το ελάχιστο όριο, για το οποίο απαιτείται εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας (15.000 ευρώ).

12. Συχνή αλλαγή διεύθυνσης του πελάτη που δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική του δραστηριότητα.

13. Περιπτώσεις πελατών, των οποίων αλλάζει συνεχώς η εμφάνισή και η συμπεριφορά, υποδηλώνοντας αλλαγή του βιοτικού τους επιπέδου.

14. Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιημένο.

15. Η ύπαρξη υπόνοιας ή η διαπίστωση ίδρυσης εικονικών επιχειρήσεων από τον πελάτη.

16. Αγοραπωλησία ακινήτου εμφανίζεται να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος από το νόμο τύπος, π.χ. με ιδιωτικό συμφωνητικό.

17. Από τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης προκύπτει ότι το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του πωλητή πολύ πρόσφατα (διαδοχικές αγοραπωλησίες ακινήτων).

18. Οι ενδεικτικές περιπτώσεις συμπεριφοράς υπαλλήλων υπόχρεων προσώπων που μπορεί να θεωρηθούν ως ύποπτες για πρόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες:

19. Ο υπάλληλος κάνει σπάταλο τρόπο ζωής που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από το μισθό του.

20. Ο υπάλληλος παραλείπει να συμμορφωθεί με αναγνωρισμένες πολιτικές, διαδικασίες και μεθόδους.

21. Ο υπάλληλος είναι απρόθυμος να πάρει άδεια.

22. Αλλαγές στην απόδοση ή στον τρόπο συμπεριφοράς του υπαλλήλου.

23. Υπάλληλος διατηρεί κοινωνικές σχέσεις πέραν του συνήθους με πελάτες της εταιρείας.