Το ΓΕΜΗ συνδέεται με την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα e-justice

Η διασύνδεση θα συμβάλει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με μείωση του διοικητικού φόρτου. 

Πληροφορίες όπως το μετοχικό κεφάλαιο, τα μέλη της διοίκησης και οι οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων από 14 (μέχρι στιγμής) χώρες – μέλη της ΕΕ θα μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας e-justice με την οποία διασυνδέθηκε το ελληνικό Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Τη διασύνδεση του ΓΕΜΗ με την Ενιαία πλατφόρμα Εμπορικής Δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που συνδέθηκε ήδη από τις 8 Ιουνίου και ακολούθησαν μέχρι σήμερα άλλα 14 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Στην πλατφόρμα αυτή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τα βασικά στοιχεία εταιρείας (επωνυμία, αρ. μητρώου, EUID, έδρα, μητρώο εγγραφής, καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, τύπος εταιρείας), Μέλη Διοίκησης ή Διαχειριστές της εταιρείας, εκπροσώπους της εταιρείας, οικονομικές καταστάσεις, ισχύουσα εταιρική σύμβαση καθώς και πρόσφατες τροποποιήσεις αυτής για τις εγγεγραμμένες εταιρείες σε κάθε χώρα μέλος της ΕΕ, καθώς επίσης και για την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, ενώ προβλέπεται και η ανταλλαγή πληροφοριών για τα ξένα υποκαταστήματα και τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών.

Η αναζήτηση των στοιχείων μιας εταιρείας στο e-justice πραγματοποιείται είτε με την επωνυμία της εταιρείας, είτε με τον αριθμό μητρώου εγγραφής της στο εμπορικό μητρώο της χώρας προέλευσης (για την Ελλάδα, ο 12ψήφιος αριθμός ΓΕΜΗ) συνοδευόμενο από το πρόθεμα της χώρας (EL GEMI για τις ελληνικές επιχειρήσεις).

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η διασύνδεση θα συμβάλει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με μείωση του διοικητικού φόρτου και αύξηση της ασφάλειας δικαίου ενώ τονίζει ότι υλοποιήθηκε σε συνεργασία και με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.