Το μεγαλύτερο χρέος στην Eυρωζώνη είχε η Ελλάδα το 2018

Αρνητική «πρωτιά» και πάλι για την Ελλάδα στο χρέος.

Στο 1,8 δισ. ευρώ (1% του ΑΕΠ) ανήλθε πέρυσι το κατά ESA 2010 πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε η ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2018 εκτιμάται στα 334,721 δισ. ευρώ (181,2% του ΑΕΠ) από 317,484 δισ. ευρώ (176,2% του ΑΕΠ) το 2017, ενώ το ΑΕΠ ανήλθε σε 184,714 δισ. ευρώ από 180,218 δισ. ευρώ το 2017.

Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 86,746 δισ. ευρώ (46,96% του ΑΕΠ) και τα έσοδα σε 88,572 δισ. ευρώ (47,9% του ΑΕΠ).

Σημειώνεται ότι στην 1η κοινοποίηση των στοιχείων τον Απρίλιο εφέτος, το πλεόνασμα διαμορφωνόταν σε 1,1% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος σε 181,1% του ΑΕΠ και η αναθεώρηση τον Οκτώβριο οφείλεται κυρίως σε επικαιροποιημένα στοιχεία.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το κατά ESA 2010 πρωτογενές αποτέλεσμα είναι διαφορετικό από αυτό στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, όπου μια σειρά από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Ειδικότερα, τα στοιχεία που αντιμετωπίζονται διαφορετικά στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής περιλαμβάνουν τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα έσοδα από μεταφορές ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, τα οποία προέρχονται από την κατοχή ελληνικών κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά χαρτοφυλάκιά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σημειώνεται ότι το 2018 το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφει η Ελλάδα, φτάνοντας στο 181,2%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με 134,8%, η Πορτογαλία με 122,2%, η Κύπρος με 100,6%, το Βέλγιο με 100%, η Γαλλία με 98,4% και η Ισπανία (97,6%).

Επισημαίνεται, παράλληλα, ότι το 2018, το Λουξεμβούργο (2,7%), η Γερμανία και η Μάλτα (1,9%), η Βουλγαρία (1,8%), η Ολλανδία (1,5%), η Τσεχία (1,1%), η Ελλάδα (1%), η Δανία, η Σλοβενία, η Σουηδία (0,8%), η Λιθουανία (0,6%), η Κροατία (0,3%), η Αυστρία (0,2%), και η Ιρλανδία (0,1%), ανακοίνωσαν πλεόνασμα. Τέλος, έλλειμμα μεγαλύτερο του 3% εμφάνισαν η Ρουμανία (3%) και η Κύπρος (4,4%).

Επιπλέον, σύμφωνα και πάλι με τα στοιχεία της Eurostat, μειωμένο εμφανίζεται το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 το 2018. Πιο συγκεκριμένα, στην Ευρωζώνη, το ποσοστό του ελλείμματος έναντι του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 0,5% το 2018, από το 0,9% το 2017 και στην ΕΕ, από το 1%, στο 0,7%.

Παράλληλα, στην Ευρωζώνη, το χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, μειώθηκε από το 87,8% στο τέλος του 2017, στο 85,9% στο τέλος του 2018, και στην ΕΕ από το 82,1% στο 80,4%.