Το μεγάλο χρηματιστήριο των εμβολίων: Αποδόσεις έως και 1.549% για τους μετόχους των φαρμακευτικών

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συνηθίζεται να λέγεται πως σε περιόδους κρίσης προκύπτουν πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες…

Συνηθίζεται να λέγεται πως σε περιόδους κρίσης προκύπτουν πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες. Και παρότι «μαύροι κύκνοι» όπως η πανδημία του κορωνοϊού μπορεί να οδηγήσουν σε διαρκή και εξαιρετικά επίπονα συστημικά σοκ στις χρηματοπιστωτικές αγορές, για τους επενδυτές μπορεί επίσης να υπάρξουν μεγάλες ευκαιρίες, καθώς τα assets αντιδρούν διαφορετικά σε άλλα περιβάλλοντα.

Μετά την κήρυξη της Covid 19 ως πανδημίας εκ μέρους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στις Μαρτίου 2020, η απόδοση των μετοχών των εταιρειών που αναπτύσσουν εμβόλια, αν και διαφέρει, σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται από παραβολικές καμπύλες και μεγάλα κέρδη.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αξία μιας επένδυσης 1.000 δολ. από τις 31 Μαρτίου 2021, στην περίπτωση που κάποιος είχε τοποθετηθεί σε κάποια μετοχή φαρμακευτικής στην αρχή της πανδημίας:

Τη μεγαλύτερη απόδοση σε μία επένδυση 1.000 δολ. που έγινε την περίοδο 11-3-2020 με 31-3-2021 την είχε η Νovavax φτάνοντας τα 1.549% (έφτασε στα 16.491 δολ.), ακολουθεί η Μoderna με 401,9% (έγιναν 5.019 δολ.), η ΒιοΝΤech με 224,7% (3.247 δολ ), η Johnson & Johnson με 25,2% (1.252 δολ.), η Pfizer με 12,2% (1.122 δολ.), η ΑstraZeneca με 12,1% (1121 δολ.) και η Sanofi με 9,6% (1.096 δολ.) .

Η «μπίζνα» των εμβολίων

Οι αποδόσεις στις μετοχές των φαρμακευτικών που αναπτύσσουν κάποιο εμβόλιο ποικίλλουν σημαντικά. Και παρότι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές στην περίπτωση των Novavax και Moderna, οι Sanofi, AstraZeneca και Pfizer πραγματικά έχουν εκτοξευθεί.

Ένας παράγοντας για τη διαφορά στην απόδοση των τιμών των μετοχών είναι η δυναμική εσόδων από τις πωλήσεις σε σχέση με την πορεία του χαρτοφυλακίου προϊόντων της εκάστοτε επιχείρησης.

Για παράδειγμα, πριν από την πανδημία, η Novavax είχε έσοδα μόλις 18,7 εκατομμυρίων δολαρίων – αυτό σήμαινε ότι η καταγραφή οποιουδήποτε μέρους των παγκόσμιων πωλήσεων εμβολίων θα δημιουργούσε τεράστια αξία για τους μετόχους. Από την άλλη πλευρά, οι πωλήσεις εμβολίων είναι πολύ λιγότερο πιθανό να επηρεάσουν τα θεμελιώδη στοιχεία της επιχείρησης της Sanofi, καθώς η εταιρεία έχει ήδη έσοδα 40,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για να το θέσουμε σε προοπτική, οι αναλυτές αναμένουν ότι οι συνολικές πωλήσεις από τα εμβόλια COVID-19 θα είναι περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα κέρδη μετά τους φόρους να φτάνουν τα 40 δισεκ. δολ.