Το πλουσιότερο 10% κατέχει το 76% του συνολικού πλούτου στις ΗΠΑ

Η πίτα είναι χωρισμένη τελείως άνισα με το μισό του πληθυσμού, όχι μόνο να μην έχει πρόσβαση στον πλούτο, αλλά να χρωστά πολλά. 

Οι πλούσιοι γίνονται ακόμα πλουσιότεροι στις ΗΠΑ με το 10% να ελέγχει τα 3/4 όλου του πλούτου της χώρας που υπολογίζεται σε 67 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τα κομμάτια της πίτας είναι χωρισμένα τελείως άνισα σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Το 10% που κατέχει τουλάχιστον 942.000 δολάρια ανά οικογένεια ελέγχει το 76% του πλούτου, το επόμενο 50% ελέγχει το 23% και το ποσό που αναλογεί σε κάθε οικογένεια ανέρχεται σε 316.000 δολάρια, ενώ το υπόλοιπο 1% που απομένει αντιστοιχεί στο υπόλοιπο μισό του πληθυσμού.

Ο μέσος όρος για κάθε «οικογένεια του 1%» υπολογίζεται σε 36.000 ανά σπιτικό, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μεγάλο μέρος των οικογενειών έχουν όχι μόνο μηδενικό πλούτο αλλά και χρέη που κατά μέσο όρο φτάνουν στα 13.000 δολάρια ανά οικογένεια.

Η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο κάνουν τη διαφορά στην κατανομή του πλούτου.

Δεν προκαλεί εντύπωση ότι ο πλούτος είναι συγκεντρωμένος σε οικογένειες των οποίων ο κύριος εισοδηματίας είναι 65 ετών και άνω. Επίσης οι οικογένειες στις οποίες οι ενήλικες είναι κάτοχοι πτυχίων έχουν ένα μέσο πλούτου της τάξεως των 202.000 δολαρίων σε αντίθεση με οικογένειες τα μέλη των οποίων έχουν αποφοιτήσει από το λύκειο και η περιουσία τους καταγράφηκε ως και τέσσερις φορές μικρότερη.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ευρεία πολιτική συζήτηση σχετικά με την εισοδηματική ανισότητα στις ΗΠΑ. Το εισόδημα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά δεν είναι το μόνο μέρος της εξίσωσης πλούτου. Η ύφεση του 2007,  έπληξε τις επενδύσεις, τις αξίες των ακινήτων και συρρίκνωσε τις θέσεις εργασίας.

«Κατά το διάστημα 2007- 2009 αλλά και μετά από αυτά τα δυο χρόνια της ύφεσης, ο πλούτος μειώθηκε για όλες τις ομάδες, ενώ από το 2013 καμία ομάδα δεν έχει ανακτήσει τα πρό-κρίσης επίπεδα πλούτου» αναφέρει η έκθεση.

Πηγή: Cnn Money