Το ποσό των 1.137,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο

Το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε κατά 1,30 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ.

Το ποσό των 1.137,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, με επιτόκιο 2,7% αμετάβλητο συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία.

Το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε κατά 1,30 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.