Το σχέδιο της Forthnet για την τιμολογιακή πολιτική και τις υπηρεσίες

Οι εξελίξεις που αφορούν τον δανεισμό της εταιρείας και οι συμφωνίες με τις τράπεζες.

«Σε ένα δύσκολο και παρατεταμένο υφεσιακό περιβάλλον, με αρνητικές συνέπειες στο διαθέσιμο εισόδημα, συνεχίζουμε να εστιάζουμε τόσο στη βελτίωση της κοστολογικής μας βάσης όσο και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Forthnet Πάνος Παπαδόπουλος, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε, επίσης: «Μέσα από νέες συμφωνίες, εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο και τα διαθέσιμα κανάλια, ενώ εξακολουθούμε να βελτιώνουμε την εμπειρία των συνδρομητών μας, διαθέτοντας πλέον, υπό το εμπορικό σήμα Nova, όλες τις υπηρεσίες για οικιακούς καταναλωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προσφέροντας σε όλους εικόνα υψηλής ευκρίνειας και νέες δυνατότητες on demand θέασης περιεχομένου. Η εξασφάλιση της συμφωνίας με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων και η επερχόμενη έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι σημαντικές εξελίξεις, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας».

Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα, αυτά διαμορφώθηκαν, ως εξής:

«Λειτουργικά αποτελέσματα

Συνδυαστικές Υπηρεσίες/3Play

Στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2016, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες της Forthnet ανήλθαν στα 328,4 χιλιάδες. Το μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet, διαμορφώθηκε στο 44,1%.

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Οι ενεργοί συνδρομητές LLU μειώθηκαν στους 596,7 χιλιάδες, κυρίως, λόγω της συντηρητικής προσέγγισης στην εμπορική πολιτική.

Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης

Η συνδρομητική βάση Pay TV έκλεισε στους 460,2 χιλιάδες συνδρομητές, εξαιτίας της συντηρητικής προσέγγισης στην εμπορική πολιτική. Οι υπηρεσίες 3play συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα ομαλοποιημένα συνολικά έσοδα, για το 1ο εξάμηνο του 2016, ανήλθαν στα 165,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση, σε σχέση με 1ο εξάμηνο του 2015, εξαιτίας της μείωσης της αγοραστικής δύναμης και της συντηρητικής προσέγγισης στην εμπορική πολιτική. Το έσοδο από διαφήμιση βελτιωμένο κατά 12%, ως αποτέλεσμα του διαρκώς αναβαθμιζόμενου περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος της Nova.

Οι προσπάθειες βελτιστοποίησης της κοστολογικής βάσης αύξησαν το περιθώριο EBITDA από 16,0% σε 16,2%. Τα προσαρμοσμένα EBITDA του 1ου εξαμήνου του 2016 ανήλθαν στα 26,8 εκατ. ευρώ έναντι 29,2 εκατ. ευρώ του 1ου εξαμήνου του 2015, επηρεαζόμενο, κυρίως, από τη συμπίεση των τιμών και το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός, τον Ιούνιο του 2016, ανέρχεται στα 325 εκατ. ευρώ».