Το στρατηγικό πλάνο της Daikin ως το 2020

Τα νέα πεδία που σχεδιάζει να εισέλθει η εταιρεία και οι επενδύσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Σε νέα πεδία, όπως αυτά της θέρμανσης και των συστημάτων παραγωγής ζεστών νερών χρήσης, των ενεργειακών λύσεων, της εμπορικής ψύξης, της επόμενης γενιάς οικολογικών ψυκτικών μέσων, αλλά και της διαχείρισης της ποιότητας του αέρα, αποφάσισε να εισέλθει η Daikin, έχοντας παγιώσει την ηγετική θέση της, παγκοσμίως, στους τομείς που δραστηριοποιείται, δηλαδή του κλιματισμού, των χημικών και των φίλτρων, όπως αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, η Daikin ανακοίνωσε το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας, μέχρι και το 2020. Παρά τις προκλήσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως ειπώθηκε από στελέχη της εταιρείας, η Daikin ενίσχυσε τις πωλήσεις και το τμήμα marketing, ενώ εφάρμοσε πολιτικές εξορθολόγησης κόστους σε όλα τα τμήματα της εταιρείας.

Στο στρατηγικό πλάνο Fusion 20, που ξεκίνησε από το 2016, η Daikin, παγκοσμίως, επικεντρώνεται στην επένδυση πόρων, δίνοντας προτεραιότητα σε συγκεκριμένους τομείς και ενισχύοντας τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, με παράλληλη επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέα πεδία. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, η ανοδική πορεία της διαφαίνεται και από τα θετικά αποτελέσματα που σημείωσε για το 2015, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Ο αυξανόμενος κύκλος εργασιών της, για το 2015, άγγιξε τα 15,366 δισ. ευρώ συνολικά και τα 2,109 δισ. ευρώ στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα έφτασε τα 31,45 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως, για τους οικονομικούς στόχους του Fusion 20, η Daikin στοχεύει σε αύξηση πωλήσεων στα 3 τρισ. γιεν και λειτουργικό περιθώριο κέρδους στο 12%.

Όπως επισημάνθηκε, «με την προώθηση της χρήσης κλιματιστικών που χρησιμοποιούν τεχνολογία inverter, η Daikin συνέβαλε ενεργά στην επίλυση κοινωνικών ζητημάτων, μέσω της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης, για πρώτη φορά, παγκοσμίως, του HFC-32, ενός ψυκτικού με χαμηλή επίδραση στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό, μεταξύ άλλων, συνέβαλε, ώστε η Daikin να ισχυροποιήσει περαιτέρω την ηγετική θέση της, τα τελευταία πέντε χρόνια, επεκτείνοντας τις πωλήσεις 1,2 τρισ. γιεν, με αποτέλεσμα αυτές να υπερβαίνουν τα 2 τρισ. γιεν και να αυξήσει το λειτουργικό περιθώριο κέρδους από 6,5% μέχρι πάνω από 10%».

Η βιομηχανία Daikin ιδρύθηκε το 1924 στην Ιαπωνία και διαθέτει περισσότερες από 80 μονάδες παραγωγής και 213 θυγατρικές σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία επενδύει, επίσης, στο προσωπικό της, το οποίο αυξάνεται συνεχώς και ανέρχεται σήμερα σε σχεδόν 60.800 εργαζόμενους, παγκοσμίως, εκ των οποίων περίπου 6.100 εργάζονται στην Daikin Europe N.V. και στις θυγατρικές της, εξυπηρετώντας αποκλειστικά τις ανάγκες της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Η Daikin ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα στη δεκαετία του 1980, ενώ, το 2004, ιδρύθηκε το DAIKIN Europe Γραφείο Ελλάδος. Το 2006, το DAIKIN Europe Γραφείο Ελλάδος μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία, θυγατρική του ομίλου της Daikin, με την επωνυμία DAIKIN Συστήματα Κλιματισμού Ελλάς ΑΕ, πιστοποιώντας τη σημαντική θέση της στην αγορά της χώρας.