To Tellody είναι ο «ψηφιακός σύμμαχος» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

To Tellody είναι ο «ψηφιακός σύμμαχος» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

To Tellody εστιάζει στην περιοχή του εξατομικευμένου ψηφιακού μάρκετινγκ, παρέχοντας μια απλή λύση και οικονομικά προσιτή για τις ΜΜΕ.

Σε μια εποχή όπου το ψηφιακό μάρκετινγκ θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μιας εταιρείας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ακόμα προβλήματα σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση και τη χρήση των διαθέσιμων ψηφιακών μέσων.

Το Tellody είναι ένα νέο εργαλείο ψηφιακού μάρκετινγκ που αναπτύχθηκε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Καθώς ο κόσμος κινείται σε μια ψηφιακή εποχή, η θεμελιώδης ανάγκη οποιασδήποτε επιχείρησης είναι η εξεύρεση, διατήρηση και η έρευνα αναγκών των πελατών τους μέσω των νέων ψηφιακών καναλιών ,του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων.

Παρόλο που η διαδικασία απόκτησης πελατών εξυπηρετείται αρκετά από το υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία μάρκετινγκ της Google, του Facebook και των άλλων κοινωνικών δικτύων μέσω «one to many» μάρκετινγκ και διαφήμισης, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για μια λύση που να φροντίζει για τη διατήρηση των πελατών ώστε να ανακτηθεί το κόστος απόκτησης πελατών και να αυξηθεί η κερδοφορία της επιχείρησης.

To Tellody εστιάζει στην περιοχή του εξατομικευμένου ψηφιακού μάρκετινγκ, παρέχοντας μια απλή λύση και οικονομικά προσιτή για τις ΜΜΕ βοηθώντας να υιοθετήσουν νέες υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ.

Η καινοτόμα τεχνολογία, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της αυτοματοποίησης του μάρκετινγκ , της έρευνας αγοράς, της διατήρησης των πελατών, της εξατομίκευσης και της τμηματοποίησης των πελατών με βάσει την καταναλωτική συμπεριφορά τους,. To Tellody είναι άμεσα διαθέσιμο συνδρομητικά σε τέσσερα διαφορετικά πακέτα.

Εμείς ζητήσαμε απ’ την ομάδα να μας εξηγήσει αναλυτικά το επιχειρηματικό της μοντέλο και τι πρόβλημα καλούνται να επιλύσουν.

Τι προβλήματα λύνει η εταιρεία σας

Οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις  (ΜΜΕ ) αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Σύμφωνα με την Eurostat, το 20% των  22 εκατομμυρίων ΜΜΕ στη Ευρωπαϊκή Ένωση  αποκτούν πελάτες μέσω ψηφιακών δραστηριοτήτων (ψηφιακά εργαλεία μάρκετινγκ της Google, του Facebook και των άλλων κοινωνικών δικτύων) δαπανώντας περισσότερα από 30 δολάρια ανά πελάτη. Το 90% όμως των πελατών αυτών  πραγματοποιούν μία μόνο αγορά. Για να ανακτήσουν το κόστος απόκτησης, πρέπει να επεκτείνουν την αξία της ζωής του πελάτη και να τον μετατρέψουν από ευκαιριακό πελάτη μίας αγοράς σε πιστό πελάτη με επαναλαμβανόμενες αγορές.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό  επενδύουν σε σύνθετες λύσεις που απαιτούν τεχνογνωσία σε μάρκετινγκ, ανάλυση δεδομένων και πληροφορική. Οι ΜΜΕ  όμως δεν έχουν την τεχνογνωσία και το προϋπολογισμό για τέτοιου είδους λύσεις. Το Tellody είναι ένας απλός βοηθός άμεσου εξατομικευμένου ψηφιακού μάρκετινγκ στην ανάγκη για απόκτηση, διατήρηση και ακρόαση των πελατών. Το Tellody με την χρήση τεχνολογιών νέφους,  ενσωματωμένων μάρκετινγκ προτύπων, αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την ανάλυση δεδομένων και κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση την καταναλωτική τους συμπεριφοράς, καθώς και αυτοματισμών  αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την έλλειψη τεχνογνωσίας των ΜΜΕ σε ένα προσιτό κόστος.

Ποιοι είναι οι δυνητικοί κίνδυνοι / ρίσκα και πώς σκοπεύετε να τους αντιμετωπίσετε

Έχουμε αναγνωρίσει δύο  βασικούς επιχειρηματικούς κινδύνους οι οποίοι ενδεχομένως να εμποδίσουν την πορεία μας προς ανάπτυξη. Η πρώτη αφορά στην ετοιμότητα των ΜΜΕ όσο αφορά την υιοθέτηση τεχνολογιών άμεσου ψηφιακού μάρκετινγκ. Σκοπεύουμε να αντιμετωπίζουμε αυτόν τον κίνδυνο απλοποιώντας το προϊόν χρησιμοποιώντας πρότυπα και εκπαιδεύοντας τις ΜΜΕ με τη βοήθεια των καναλιών πωλήσεών.

Η νέα οδηγία της ΕΕ (General Data Protection Regulation 2016/679) για την προστασία της ιδιωτικών των πληροφοριών των Ευρωπαίων Πολιτών η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2018 θα μπορούσε να θέσει έναν πιθανό κίνδυνο τον οποίο σκοπεύουμε να ξεπεράσουμε συμπεριλαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα στην πλατφόρμα μας και την εγκατάσταση του σε πάροχο υπολογιστικού νέφους εντός της ΕΕ.

Πώς πιστεύετε ότι το επιχειρηματικό σας σχέδιο θα σας αποφέρει χρήματα

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο είναι συνδρομητικό, έχουμε τέσσερα πακέτα συνδρομών ανάλογα με το πλήθος των επαφών και την υποστήριξη που χρειάζεται η κάθε ΜΜΕ, πρώτο ξεκινάει από 19 Ευρώ το μήνα για 1000 επαφές.  Χρησιμοποιούμε τρία κανάλια πωλήσεων το απευθείας μέσω Διαδικτύου, μέσω μεταπωλητών Παροχών Υπηρεσιών και μέσω Brand sponsoring.

Το Tellody έχει ξεκινήσει πριν από 4 μήνες και έχει αποκτήσει μέχρι τώρα 150 πελάτες το 80% αυτών είναι σε σύμβαση διάρκειας 24 μηνών. Χρησιμοποιούμε δύο βασικά κριτήρια για να μετρήσουμε την αποδοτικότητά μας. Το πρώτο αφορά στη διάρκεια ζωής της συνδρομής που πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 φορές μεγαλύτερη από την κόστος απόκτησης της και δεύτερο αφορά στη απόσβεση του κόστους απόκτησης μίας συνδρομής σε λιγότερο από 12 μήνες.

Η νέα έκδοση Tellody θα περιλαμβάνει τη λειτουργία εποχιακού ηλεκτρονικού εμπορίου, νέα πρότυπα μάρκετινγκ  ανά κλάδο, και πρόσθετα κανάλια επικοινωνίας.

Έχετε την κατάλληλη ομάδα για να εκτελέσετε σωστά την επιχειρηματική σας ιδέα;

Έχουμε μία πλήρη και συντονισμένη ομάδα επαγγελματιών που εξασφάλισε την πορεία του Tellody μέχρι σήμερα και εγγυάται την περαιτέρω ανάπτυξη του. Η ομάδα μας αποτελείται από μέλη με διαφορετικές δεξιότητες και με τουλάχιστον 15 χρόνια εμπειρίας ο καθένας στους τομείς της στρατηγικής και της καινοτομίας, των πωλήσεων και του μάρκετινγκ σε πολυεθνικές εταιρείες, της διαχείριση ψηφιακών υπηρεσιών, στην ανάπτυξη λογισμικού, στην έρευνα και ανάπτυξη και στις σχέσεις συνεργατών.  Ο ιδρυτής Δρ. Γεώργιος Σαρηγιαννίδης έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στην πληροφορική και στην διαχείριση της καινοτομίας. Οι συν-ιδρυτές  Αλέξανδρος Λαζαρίδης και Σταύρος Μαρκαντώνης έχουν πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας σε διαχείριση, ανάπτυξη και λειτουργία λογισμικού.