Τράπεζα Πειραιώς: Τεράστια ζήτηση και υπερκάλυψη σε χρόνο-ρεκόρ του 27%

Τράπεζα Πειραιώς: Τεράστια ζήτηση και υπερκάλυψη σε χρόνο-ρεκόρ του 27%
Σε λίγα μόλις λεπτά καλύφθηκε κατά τέσσερις φορές το σύνολο των προς διάθεση τίτλων.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση έως 27% της Τράπεζας Πειραιώς και μέσα σε λίγα λεπτά καλύφθηκε το σύνολο των τίτλων, καθώς η ζήτηση είναι εξαιρετικά ισχυρή.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα στο Fortune Greece, με εύρος τιμής διάθεσης μεταξύ 3,70 και 4 ευρώ ξεκινά σήμερα η συνδυασμένη διάθεση του 22% των μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο εφόσον διαπιστωθεί υπερβάλλουσα ζήτηση μπορεί να διαθέσει ένα επιπλέον 5%.

Σημειώνεται το μεγάλο εύρος τιμής διάθεσης και το premium της ανώτατης τιμής των 4 ευρώ συγκριτικά με την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής που ήταν τα 3,986 ευρώ στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Είχε προηγηθεί άνοιγμα στα 4,098 που ήταν και το υψηλό ημέρας.

Λαμβάνοντας υπόψη το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφεται, με ενδεικτική τη συμμετοχή πλήθους τραπεζών και επενδυτικών οίκων στον συντονισμό της έκδοσης και στη διαχείριση του βιβλίου προσφορών, η ζήτηση αναμένεται να πιέσει την τιμή διάθεσης προς το ανώτατο σημείο του εύρους τιμών. Είναι εξάλλου ενδεικτικό ότι για την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα η Euroxx ενεργεί ως σύμβουλος και από κοινού με την Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι ενώ για την δημόσια προσφορά στο εξωτερικό η BofA Securities Europe SA ενεργεί ως Επικεφαλής Γενικός Συντονιστής, η BofA Securities Europe SA, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές και επιπλέον, οι Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών. Επιπλέον, η AXIA Ventures Group Ltd και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργούν ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της έγκρισης χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού δελτίου για το placement μετά τις σχετικές αιτήσεις του ΤΧΣ και της Τράπεζας Πειραιώς, ανακοινώθηκε ότι οι αρχικά προσφερόμενες μετοχές ανέρχονται σε 275.080.789 (22%). Σε αυτές θα προστεθούν έως 62.518.361 μετοχές (5%), εφόσον το ΤΧΣ αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμα αύξησης μεγέθους προσφοράς. Το βιβλίο προσφορών ανοίγει σήμερα και η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 16.00 της 6ης Μαρτίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η κατανομή των αρχικά προσφερόμενων μετοχών έχει επιμεριστεί μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς προσφοράς ως εξής:

(i) 15%, που αντιστοιχεί στο 41.262.118 θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην ελληνική Δημόσια Προσφορά και

(ii) 85%, που αντιστοιχεί στο 233.818.671 θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά.

Επιπλέον, ποσοστό τουλάχιστον 30% των προσφερόμενων μετοχών στην ελληνική Δημόσια Προσφορά θα κατανεμηθεί προς ικανοποίηση των αιτήσεων από ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο μέχρι 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών επενδυτών και ιδιωτών επενδυτών.

Σημειώνεται ότι εφόσον το ΤΧΣ διαθέσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην Πειραιώς στην ανώτατη τιμή του εύρους (4 ευρώ) θα έχει έσοδα 1,33 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από τα placement που προηγήθηκαν σε τρεις συστημικές τράπεζες ανήλθαν σε 1,45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 94 εκατ. ευρώ για το 1,4% της Eurobank, 294 εκατ. ευρώ για το 9% της Alpha Bank και 1,067 δισ. ευρώ για το 22% της ΕΤΕ.

Τέλος, σχετικά με τα έξοδα για τη συνδυασμένη προσφορά εκτιμάται ότι θα βαρύνουν την Πειραιώς έως και 44 εκατ. ευρώ. Για το ΤΧΣ εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το συνολικό ποσό από προμήθειες που καταβάλλονται από τον πωλητή μέτοχο σε σχέση με την προσφορά, υπολογιζόμενες στη μέγιστη τιμή του εύρους τιμών, εκτιμάται ότι ανέρχονται περίπου σε 12 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνουν περίπου 1 εκατ. ευρώ για την ελληνική δημόσια προσφορά και περίπου 11 εκατ. ευρώ για τη διεθνή προσφορά. Με την προϋπόθεση ότι το Upsize Option θα εξασκηθεί πλήρως, τα συνολικά έξοδα θα αυξηθούν κατά περίπου έως 3 εκατ. ευρώ (όλα τα ποσά είναι προ ΦΠΑ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: