Τράπεζα Πειραιώς: Αρχίζει παρουσιάσεις ενόψει της ομολογιακής έκδοσης

Oι προσδοκίες και το θετικό momentum με την Alpha που έβαλε ψηλά τον πήχη.

Κύκλο επαφών με θεσμικούς επενδυτές ενόψει της νέας έκδοσης ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) που ετοιμάζεται να εκδόσει άρχισε η Τράπεζα Πειραιώς, που έδωσε σχετική εντολή (mandate) σε Goldman Sachs, UΒS, Barclays, BNP, Credit Suisse και Nomura.

Η τράπεζα φέρεται να προσβλέπει σε επιτόκιο κοντά στο 5%, στόχος ρεαλιστικός σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών που λαμβάνουν υπόψη ότι στην προηγούμενη έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) το επιτόκιο ανήλθε σε 9,75%, αλλά σήμερα διαπραγματεύεται πολύ χαμηλότερα, ήτοι στο 6%, έναντι 3,9% της αντίστοιχης έκδοσης της Εθνικής Τράπεζας και 4,2% της Alpha Bank.

Ο τίτλος για τη νέα έκδοση είναι 10ΝC5, όπως και στην προηγούμενη έκδοση του Ιουλίου του 2019, όταν η τράπεζα άντλησε 400 εκατ. ευρώ μέσω διάθεσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) 10ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη. Στη συγκεκριμένη έκδοση το επιτόκιο ανήλθε σε 9,75%. Προσφέρθηκαν 850 εκατ. ευρώ ενώ η τράπεζα ενίσχυσε τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 90 μονάδες βάσης. Αυτή ήταν και η πρώτη δημόσια έκδοση ομολόγου Tier II ελληνικής τράπεζας μετά το 2008.

Με στόχο να αντλήσει επιπλέον 500 εκατ. ευρώ αρχίζει road show σε θεσμικούς επενδυτές. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει εντός των επομένων ημερών αξιοποιώντας το θετικό momentum από την πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση της Alpha Bank που άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25% και με ισχυρή ζήτηση από διεθνείς επενδυτές που κεφάλαια ύψους 5,1 δισ. ευρώ. Εξάλλου, και ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Βασίλειος Ψάλτης, σχολίασε ως κομβικό σημείο την πρώτη αυτή έκδοση ομολόγου Tier II για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank που ανακοίνωσε πρόσφατα.