Τράπεζα Πειραιώς: Επέκταση δραστηριοτήτων στην κτηνοτροφία

Τράπεζα Πειραιώς: Επέκταση δραστηριοτήτων στην κτηνοτροφία

Δύο νέες συμφωνίες με τις εταιρείες EUROFOOD AE και ΚΡΙ ΚΡΙ ΑBEΕ.

Στο τομέα της κτηνοτροφίας επεκτείνει τις δραστηριότητες της η Τράπεζα Πειραιώς , μετά τις δύο συμφωνίες με τις εταιρείες EUROFOOD AE και ΚΡΙ ΚΡΙ ΑBEΕ.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι οι συμφωνίες της Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας αφορούν σε χρηματοδοτικές προτάσεις που καλύπτουν το συνολικό παραγωγικό κύκλωμα.

Εξασφαλίζουν στους γεωργοκτηνοτρόφους την αναγκαία ρευστότητα για την απόκτηση των απαραίτητων ζωοτροφών, κατά την περίοδο της συγκομιδής τους και γεωργικών εφοδίων για την παραγωγή τους, και παράλληλα διασφαλίζουν τη διάθεση του παραγόμενου προϊόντος τους. Επιπρόσθετα η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει τον κτηνοτρόφο με πρόσθετη (πέραν του ΕΛΓΑ) ασφάλιση για την πιθανή απώλεια παραγωγής, λόγω ασθενειών και φυσικών καταστροφών.

Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας ξεκίνησε ήδη με την παροχή ρευστότητας για αγορά ζωοτροφών από συνεργαζόμενα καταστήματα, μέσω της κάρτας παραγωγού. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την αγορά του προϊόντος των κτηνοτρόφων από τις δύο εταιρείες και την έγκαιρη εξόφληση των παραγωγών.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, με την υλοποίηση του Προγράμματος Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας, η Τράπεζα Πειραιώς εκφράζει τη σταθερή βούλησή της για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς και παραγωγικής προσπάθειας στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.