Τράπεζα Πειραιώς: Υπεύθυνα απέναντι στην κοινωνία και την οικονομία

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Από την αρχή της κρίσης, η Τράπεζα Πειραιώς κινήθηκε με βάση συγκεκριμένες προτεραιότητες, εστιασμένες στη μάχη κατά του COVID-19, στην ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και στην υποστήριξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς έθεσε έγκαιρα σε εφαρµογή συγκεκριµένο σχέδιο, το «Business Community Plan», προκειµένου να διασφαλίζει την επιχειρηµατική της συνέχεια, την ετοιµότητα και την αποτελεσµατικότητα όλων των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της. Ταυτόχρονα υποστηρίζει µε στοχευµένες λύσεις όλους τους πελάτες της για την άµβλυνση των επιπτώσεων από την κρίση.

Σηµαντικός άξονας των δράσεών της είναι η περαιτέρω προώθηση της ψηφιακής τραπεζικής, καθώς η Τράπεζα διαθέτει ολοκληρωµένο περιβάλλον ψηφιακών εφαρµογών και αξιοποιεί τα πλέον σύγχρονα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνολογικές υποδοµές για την εξυπηρέτηση των πελατών της και την ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων της. Κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω των επιπτώσεων της πανδηµίας στην οικονοµική δραστηριότητα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη λάβει συγκεκριµένα µέτρα στήριξης και διευκόλυνσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελµατιών και ιδιωτών, τόσο εφαρµόζοντας άµεσα τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που έχουν προωθηθεί, όσο και µε ίδια µέσα και εργαλεία.

Στη μάχη κατά του COVID-19

Άµεσα και µε στοχευµένες δράσεις η Τράπεζα συστρατεύτηκε στην µεγάλη κινητοποίηση για την αντιµετώπιση της εξάπλωσης της πανδηµίας και τον περιορισµό των συνεπειών της στην κοινωνία και την οκονοµία. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε σε δωρεά υγειονοµικού υλικού πρώτης ανάγκης (20 αναπνευστήρες), το οποίο επελέγη σύµφωνα µε τις υποδείξεις του υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, ενθάρρυνε τη συµµετοχή των πελατών της στη συλλογική προσπάθεια αντιµετώπισης της πανδηµίας, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία Pay & Save και προσέφερε στο υπουργείο Υγείας το ποσό των 420.000 ευρώ. Συγκεκριµένα, κάθε συναλλαγή που κάνουν οι κάτοχοι της υπηρεσίας Pay & Save µε χρεωστική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω και το ποσό της στρογγυλοποίησης µεταφέρεται αυτόµατα από τον λογαριασµό συναλλαγών στον αποταµιευτικό τους λογαριασµό.

∆ίπλα στους πελάτες

Με βάση µια σειρά ειδικών εργαλείων και εξειδικευµένων λύσεων, η τράπεζα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους πελάτες της µε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία µαζί τους, ώστε να περιορίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες τους και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες τους.

Σε ότι αφορά ειδικότερα στο χώρο του επιχειρείν, η Τράπεζα ενεργοποίησε άµεσα συγκεκριµένα εργαλεία και διαδικασίες σε συνεργασία µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΤΑ) και το υπουργείο Ανάπτυξης, αναλαµβάνοντας την εφαρµογή τους για την υποστήριξη των πελατών, επιχειρήσεων και επαγγελµατιών που έχουν πληγεί από την κρίση και αντιµετωπίζουν πιεστικά προβλήµατα ρευστότητας και εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους.

Μεταξύ των εργαλείων αυτών είναι δάνεια για κεφάλαιο κίνησης, χωρίς καταβολή τόκων για δύο χρόνια, εγγυήσεις για την παροχή νέων δανείων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούµενους και µεγάλες επιχειρήσεις, επιδότηση τόκων υφιστάµενων δανείων µικροµεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδηµία, αναστολή πλήρωµης τόκων και χρεωλυσίων.

Ακόµη αναλάµβάνει πρωτοβουλίες και για τη στήριξη του αγροτικού κόσµου ως η κατεξοχήν τράπεζα του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τοµέα και των ανθρώπων που εργάζονται και επιχειρούν σε αυτόν.

Παράλληλα, η Τράπεζα έχει εντείνει την ενεργοποίηση όλων των δυνατοτήτων της για την εξυπηρέτηση των πελατών µέσα από ψηφιακά κανάλια µε εύχρηστο και απόλυτα ασφαλή τρόπο.

Η επιστροφή των εργαζόμενων 

Η σταδιακή επιστροφή των εργαζόµενων στην Τράπεζα γίνεται µε βάση συγκεκριµένο σχέδιο και µέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους, σε συνεργασία και συντονισµό τόσο µε τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), όσο και µε τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας. Το προσωπικό έχει ενηµερωθεί και έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες τόσο για την επανεγκατάσταση, την κίνηση και τις λειτουργίες στους χώρους εργασίας. Αναδιαµορφώνονται κατάλληλα οι χώροι και για τις συνεργασίες και τις µεγάλες συναντήσεις. Ενθαρρύνεται η διενέργεια συναντήσεων ή διασκέψεων µέσω της χρήσης εναλλακτικών καναλιών. Αποφεύγονται οι συναντήσεις µε φυσική παρουσία και, όταν αυτές είναι απολύτως απαραίτητες, τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας 2 µέτρων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αποτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα άνω του ενός ατόµου τη φορά και συστήνεται η χρήση σκάλας για τους 2 πρώτους ορόφους. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση συµπτωµάτων ίωσης απαγορεύεται αυστηρά η προσέλευση στην εργασία.

Ασφάλεια για τους πελάτες

Με συγκεκριµένους όρους γίνεται και η εξυπηρέτηση των πελατών τόσο στα καταστήµατα, όσο και στις κεντρικές υπηρεσίες. Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στους πελάτες µε ανακοίνωση έξω από το κατάστηµα.

Οι δύο άξονες για την ασφαλή διεκπεραίωση των συναλλαγών και τη συνεργασία µε τους πελάτες είναι η προγραµµατισµένη επικοινωνία µαζί τους και η αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων µέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank web banking.

Ειδικότερα, η συνεργασία µε τους πελάτες γίνεται µε προγραµµατισµένο ραντεβού µε τον επιχειρηµατικό σύµβουλο και φυσική παρουσία µέσα στο κατάστηµα εφόσον είναι αναγκαία. Πέραν αυτού, αναλήψεις µετρητών µέχρι 400 ευρώ πραγµατοποιούνται µόνο µέσω του ΑΤΜ ενώ ηλεκτρονικά εξυπηρετούνται οι καταθέσεις, οι πληρωµές ΔΕΚΟ, η ενηµέρωση των λογαριασµών και οι ενηµερώσεις βιβλιαρίων.

* Το άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στο πλαίσιο του αφιερώματος «The Coronavirus Economy».