Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου στη Ρουμανία

Το συνολικό ύψος των δανείων φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ και αγοραστής είναι ο Όμιλος Kruk.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Ρουμανίας, ολοκλήρωσαν την πώληση χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας €0,2δισ. Τα δάνεια αυτά προήλθαν από την αγορά της Ρουμανίας  και πωλήθηκαν στον Όμιλο Kruk.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πώληση σε συνδυασμό με προγενέστερες πωλήσεις παρόμοιων χαρτοφυλακίων ύψους €0,4δισ. είναι μέρος της συστηματικής προσπάθειας της Τράπεζας να εκπληρώσει της υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πλάνο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και της προσπάθειας απομόχλευσης του ισολογισμού της.