Τράπεζες: Αναζητούν τρόπους για να μην χαθεί η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης για τις ΜμΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διατεθειμένες να αξιολογήσουν την βιωσιμότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με πιο χαλαρά κριτήρια δηλώνουν οι τράπεζες ενώ το ΥΠΟΙΚ προσανατολίζεται στη στήριξη των μικρών επενδυτικών σχεδίων αναλαμβάνοντας το κόστος αξιολόγησής τους.

Κώστας Παπαγρηγόρης

Με δεδομένο ότι τα πρώτα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν για την ουσιαστική λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης δείχνουν περιορισμένη συμμετοχή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, τράπεζες και ελληνικό δημόσιο επιχειρούν από κοινού να μεγαλώσουν όσο γίνεται την «δεξαμενή» των ωφελούμενων επιχειρήσεων.

Συνειδητοποιώντας ότι με τα υφιστάμενα δεδομένα είναι εξαιρετικά πιθανό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να «χάσουν το τρένο» του Ταμείου Ανάκαμψης και ουσιαστικά μια ευκαιρία να αλλάξουν τη δομή και το μέγεθος τους, οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών και το οικονομικό επιτελείου βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας προκειμένου να χαράξουν από κοινού μια στρατηγική που στόχο θα έχει να μεγαλώσει το κομμάτι των πόρων που θα κατευθυνθεί σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

Το πρώτο μήνυμα που έστειλαν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας Π. Μυλωνά είναι ότι πρέπει να χαλαρώσουν τα κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων κρίνοντας τις επιχειρήσεις με βάση την τωρινή τους κατάσταση και τις προοπτικές τους και όχι με βάση το παρελθόν.

Το σημείο κλειδί

Στόχος των τραπεζών είναι να προχωρήσουν πολύ γρήγορα στις εγκρίσεις χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων που θα τους υποβληθούν, αξιολογώντας τη βιωσιμότητά τους με πιο χαλαρά κριτήρια και διευρύνοντας την περίμετρο των ωφελούμενων επιχειρήσεων, ειδικά στην κατεύθυνση των μικρομεσαίων, για τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης συνιστά μια «χρυσή» ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουν.

Σημείο κλειδί θα αποτελέσει η πιστοληπτική κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων που θα κρίνει πόσες τελικά επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα δανειοδότησης από το Ταμείο. Η αξιολόγησή τους είναι στα χέρια των τραπεζών και στα εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης που διαθέτουν.

Με βάση την πιστοληπτικής του κατάσταση θα αξιολογηθεί και το επίπεδο των εξασφαλίσεων που θα απαιτηθεί, και όπως εξηγούν αρμόδια τραπεζικά στελέχη στην άσκηση αυτή βαρύνοντα ρόλο θα παίξουν οι μελλοντικές ταμειακές ροές και οι προοπτικές της επιχείρησης που θα εξασφαλίζουν την αποπληρωμή του δανείου.

Σημειώνεται ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναμένεται να δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων, ενώ τον Οκτώβριο θα υπογραφούν οι συμβάσεις με τις τράπεζες, ώστε τα πρώτα χρήματα να πέσουν στην πραγματική οικονομία έως το τέλος του έτους.

Η συμμετοχή της ΕΤΕπ και της EBRD αναμένεται να πυροδοτήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών, καθώς με δεδομένο ότι οι δύο ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί θα επικεντρωθούν κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα θα δόσουν μάχη για την προσέγγιση των μικρότερων επιχειρήσεων.

Ο ρόλος του Δημοσίου

Την ίδια στιγμή αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι το υπουργείο Οικονομικών από την πλευρά του προσανατολίζεται στη στήριξη των μικρών επενδυτικών σχεδίων έως 1,5 εκατ. ευρώ, αναλαμβάνοντας το κόστος της αξιολόγησής τους από πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή. Έργο του ελεγκτή θα είναι η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους στόχους του Ταμείου, δηλαδή εάν εμπίπτει στις κατηγορίες επιδότησης, και η αξιολόγηση για το κατά πόσον η επιδότηση στο επιτόκιο ξεπερνάει το όριο των κρατικών ενισχύσεων.

Παράλληλα αυτή την εβδομάδα αναμένεται να δημοσιευθεί η νομοθετική ρύθμιση για την προώθηση των εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, με στόχο να αλλάξει το τοπίο της ελληνικής επιχειρηματικότητας, που κυριαρχείται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και χαμηλή παραγωγικότητα.

Η ρύθμιση συνδέεται με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας για δανειοδότηση.

Τα κίνητρα

Το επιτόκιο των δανείων του Ταμείου υπολογίζεται, με τα σημερινά δεδομένα, στο 0,35%, που συνιστά ασφαλώς ένα βασικό κίνητρο για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Το δάνειο θα μπορεί να καλύπτει το 30% για υφιστάμενες συνεργασίες και το 40% για νέες συνεργασίες των σχετικών επενδυτικών σχεδίων. Το υπόλοιπο θα καλύπτεται από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό, το επιτόκιο του οποίου αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 2% για μεγάλες επιχειρήσεις έως 6% για σχετικά μικρές. Έτσι, μαζί με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, το μέσο κόστος δανεισμού για τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις θα είναι αντίστοιχο αυτού με το οποίο δανείζονται οι περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ενώ στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων είναι και λίγο χαμηλότερο, όπως υποστηρίζουν στο υπουργείο Οικονομικών.

Κίνητρα θα προβλέπονται και στον φορολογικό τομέα, με βασικότερο τη μείωση κατά 30% του φορολογικού συντελεστή των κερδών των επιχειρήσεων για 3 χρόνια. Επίσης, μειώνεται κατά 50%, δηλαδή από 1% σε 0,5%, ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Ακόμη, οι ατομικές επιχειρήσεις που θα συνεργάζονται με άλλες θα δημιουργούν ένα νέο νομικό πρόσωπο και θα φορολογούνται έτσι με ευνοϊκότερους όρους.

Το θεσμικό πλαίσιο θα προβλέπει και κριτήρια, ώστε να είναι πραγματικές οι συνεργασίες. Έτσι, ο τζίρος των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 50% υψηλότερος από αυτόν του μεγαλύτερου εταίρου. Έτσι, δεν ευνοείται η εξαγορά μιας πολύ μικρής επιχείρησης από μια μεγάλη. Αντίθετα, μπορεί να εξαγοραστούν πολλές μικρές από μια μεγάλη ή και να συγχωνευθούν δύο ισομεγέθεις από πλευράς τζίρου επιχειρήσεις. Επίσης, η συνεργασία πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον 5 χρόνια και να αφορά τουλάχιστον το 20% του τζίρου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, εφόσον έχουν και άλλα αντικείμενα.

Πηγή: news247.gr