Τράπεζες: Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται δάνειο με εγγύηση του Δημοσίου

Τράπεζες: Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται δάνειο με εγγύηση του Δημοσίου
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το υπουργείο Ανάπτυξης φέρνει νέο νομοσχέδιο που θα αφορά τη χρηματοδότησης ΜμΕ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Θέμα ημερών είναι η κατάθεση στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης του νομοσχεδίου για την παροχή δανείων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με εγγύηση του Δημοσίου μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το σχετικό προσχέδιο έχει ήδη σταλεί στις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, προκειμένου να συμπεριελάβουν μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας τις προτάσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες οι τράπεζες από την πλευρά τους δεν έχουν ουσιαστικές αντιρρήσεις επί του θέματος με αποτέλεσμα να επιταχύνεται σημαντικό ο χρόνος εφαρμογής του μέτρου.

Συγκεκριμένα οι τράπεζες θα χορηγούν σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού και προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, δάνεια για κεφάλαια κίνησης τα οποία θα είναι εγγυημένα σε ποσοστό 80%.

Δικαίωμα στα συγκεκριμένα δάνεια με εγγύηση του δημοσίου θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις – τόσο οι μικρομεσαίες όσο και οι μεγαλύτερες – που ήταν ενήμεροι ως προς τις οφειλές τους προς το πιστωτικό σύστημα στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Κάθε επιχείρηση μπορεί να πάρει μόνο ένα δάνειο για να καλύψει τις ανάγκες της σε ρευστότητα.

Ειδικότερα σύμφωνα με το προσχέδιο, το ύψος του δανείου καθορίζεται στο:

Διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης (όπως αυτό διαμορφώθηκε στο τέλος του 2019), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των αμοιβών υπερεργολάβων.

Του 25% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης
Επίσης μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τις ΜμΕ και 12 μήνες για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Τα δάνεια θα είναι 5ετούς διάρκειας. Θα χορηγηθούν επίσης και δάνεια με διάρκεια 3 έτη και με αποπληρωμή του κεφαλαίου στη λήξη (ballon loan).

Σύμφωνα με το προσχέδιο θα δοθούν εγγυήσεις ύψους 1 δις ευρώ για κεφάλαιο κίνησης, και η μόχλευση του ποσού στοχεύει στην κινητοποίηση τουλάχιστον 5 δις ευρώ σε νέες χορηγήσεις. Οι εγγυήσεις αφορούν δάνεια που θα εκδοθούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020, ενώ η εγγύηση θα καλύπτει τη ζημιά για περίοδο ως 5 χρόνια από την εκταμίευση του δανείου.

Σε περίπτωση που το δάνειο δεν εξυπηρετηθεί και «κοκκινίσει» και η τράπεζα προχωρήσει στην ανάκτηση του θα αποδίδει στο Ταμείο Εγγυοδοσίας το 80% του ποσού που θα εισπράξει (εξαιρουμένων των εξόδων αναγκαστικής εκτέλεσης).

Οι τράπεζες θα δημιουργήσουν ξεχωριστά χαρτοφυλάκια για τα δάνεια αυτά που θα έχουν την εγγύηση του δημοσίου, που δεν θα ξεπερνούν το 25% της αξίας του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου.

Τα δάνεια με τη εγγύηση του δημοσίου αφορούν αποκλειστικά νέες χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών.

Η εγγύηση του 1 δισ. ευρώ θα καλύπτει δάνεια προς Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούµενους (500 εκατ ευρώ) και προς µεγάλες επιχειρήσεις (500εκατ ευρώ). Τα πιο πάνω όρια δύνανται να ανακατανεµηθούν µεταξύ των κατηγοριών των επιχειρήσεων αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό εγγύησης σε κάθε δάνειο που θα χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω Ταµείου, θα είναι 80%, με τις τράπεζες να αναλαμβάνουν θα το υπόλοιπο 20% του ανοίγματος.

Για το θέμα ερωτήθηκε την Παρασκευή το βράδυ από ξένους αναλυτές ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Β. Ψαλτης με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας για το 2019.

Απαντώντας στις ερωτήσεις ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στα προσωρινά μέτρα που αποφάσισε η DGComp για να επιτρέψει την παροχή κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες προκειμένου αυτές να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού. Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, πρόκειται για εγγυήσεις, ύψους 5,8 δισ. ευρώ, οι οποίες θα μπορούν να καλύπτουν μέχρι το 90% της χορήγησης νέου δανεισμού προς μία επιχείρηση, αλλά σε επίπεδο συνολικού χαρτοφυλακίου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 35%. Διευκρίνισε ωστόσο ότι το θέμα της παροχής των εγγυήσεων αυτών για νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις αναμένεται να εξειδικευτεί τις επόμενες ημέρες με το υπουργείο Οικονομικών.

Πηγή: news247.gr